DAFOH: Kina ljuger om USA för att undvika granskning om organstölder
Huang Jiefu, den kinesiska regimens ansikte utåt i transplantationsfrågor. Foto: Bi-Long Song/Epoch Times


Kinas PR-man i transplantationsfrågor, Huang Jiefu, tycks nu ta till en ny teknik för att avleda anklagelserna om statligt sanktionerade organstölder i Kina: han attackerar USA.

I statliga tabloiden Global Times hävdar nu den förre biträdande hälsoministern att USA är ”det värsta organhandelslandet i världen”, skriver Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFOH) i ett pressmeddelande.

Enligt DAFOH hävdar Huang att fattiga människor och flyktingar säljer sina organ i USA, och att USA tog emot 280 utlandspatienter under 2016, vilket skulle vara ”mycket högre än det tillåtna antalet”. Men DAFOH skriver att den här regeln Huang syftar på togs bort för tre år sedan och ersattes med ett obligatoriskt system för transparent rapportering av alla transplantationer, oavsett nationalitet. De 280 fallen skulle dessutom bara utgöra 0,83 procent av de sammanlagda 33 500 transplantationerna, och alltså inte ens vara över gränsen enligt den tidigare regeln.

Huang hävdade också att det var USA, och inte Kina, som först tog organ från avrättade fångar. Som bevis för detta angav han ett besök vid Harvard på 90-talet, då han fick se organ som tagits från fångar. Men de regler som tillåter att man tar organ från avrättade fångar i Kina har funnits sedan 1984, och tros dessutom fortfarande gälla, skriver DAFOH.

Kina hävdade att man upphörde med att ta organ från dödsdömda fångar 2015, men detta påstående är fortfarande overifierat av oberoende observatörer. Trots detta, och trots de allt starkare anklagelserna mot Kina om storskaliga, hemliga organstölder från samvetsfångar, såsom kristna, uigurer, tibetaner och falungong-utövare, fortsätter Kina med PR-kampanjer för att vinna över det internationella transplantationssamfundet till sin version om att man numera bara använder frivilligt donerade organ.

Nyligen försökte Huang föra fram den här bilden vid en kongress i Vatikanen, där Kinas deltagande väckte omfattande internationell uppmärksamhet och kritik. Kanske ska den här attacken mot USA ses i ljuset av det bakslag som den kongressen i slutänden blev, då ännu fler västerländska medier även tog upp misstankarna om organstölder från samvetsfångar, något som många bedömare menar skulle utgöra ett brott mot mänskligheten.

Huang avfärdade vid konferensen anklagelserna som ”nonsens”, men som vanligt utan att bemöta anklagelserna i sak eller presentera några motbevis.

Torsten Trey, executive director på DAFOH skriver: ”Vi har omfattande ögonvittnesskildringar av falungong-utövare som har utsatts för svårbegripliga medicinska undersökningar och blodprov medan de suttit internerade i Kina. Om påståendena att samvetsfångars organ används är ’nonsens’, varför då inte tillåta oberoende internationella inspektioner av Kinas interneringsläger?”

DAFOH uppmanar i pressmeddelandet den amerikanska läkarkåren att ”tillbakavisa Kinas falska anklagelser, kräva transparent tillgång till dess system för anskaffande och transplantation av organ och öka trycket på Kina att svara på frågor angående organstölder från levande samvetsfångar”.