loadingDebattörerna hävdar att barn i samhällsvård mår sämre. Foto: Shutterstock
Debattörerna hävdar att barn i samhällsvård mår sämre. Foto: Shutterstock
Debatt

Barn och föräldrar är rättslösa mot staten

Epoch Times Debatt

Tillsynsmyndigheter larmar om stora brister i de utredningar som ligger till grund för beslut om LVU. Trots detta är det endast två promille av berörda familjer som får rätt när socialnämnd, förvaltningsrätt eller kammarrätt beslutar om Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Det visar statistik från 37 kommuner.

Under hösten 2023 har vi begärt ut information från 56 kommuner om antal beviljanden/avslag de haft gällande beslut om LVU. Hittills har 37 kommuner svarat med totalt 930 LVU-beslut. Enligt våra beräkningar visar statistiken att endast 2 promille, 10 procent och 2 procent av berörda familjer får rätt när socialnämnd, förvaltningsrätt respektive kammarrätt beslutar om Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) – trots att tillsynsmyndigheter larmar om stora brister i de utredningar som ligger till grund för beslut och om LVU. Statistiken talar sitt tydliga språk: Barn och föräldrar är i princip rättslösa mot staten.

Hur kan domstolarna i så hög grad gå på socialtjänstens begäran om LVU när det är allmänt känt att det föreligger allvarliga brister? Bristerna finns i princip i hela kedjan från orosanmälningar till uppföljning av insatser, dokumentation och systematiskt förbättringsarbete. Tillsynsmyndigheten Ivo skrev i senaste rapporten från mars 2023 sidan 4 ”… det finns en utbredd okunskap eller oförmåga i många kommuner om de skyldigheter som följer av lagstiftningen”. En oerhört skrämmande om än talande sammanfattning. 

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingDebattörerna hävdar att barn i samhällsvård mår sämre. Foto: Shutterstock
Debattörerna hävdar att barn i samhällsvård mår sämre. Foto: Shutterstock
Debatt

Barn och föräldrar är rättslösa mot staten

Epoch Times Debatt

Tillsynsmyndigheter larmar om stora brister i de utredningar som ligger till grund för beslut om LVU. Trots detta är det endast två promille av berörda familjer som får rätt när socialnämnd, förvaltningsrätt eller kammarrätt beslutar om Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Det visar statistik från 37 kommuner.

Under hösten 2023 har vi begärt ut information från 56 kommuner om antal beviljanden/avslag de haft gällande beslut om LVU. Hittills har 37 kommuner svarat med totalt 930 LVU-beslut. Enligt våra beräkningar visar statistiken att endast 2 promille, 10 procent och 2 procent av berörda familjer får rätt när socialnämnd, förvaltningsrätt respektive kammarrätt beslutar om Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) – trots att tillsynsmyndigheter larmar om stora brister i de utredningar som ligger till grund för beslut och om LVU. Statistiken talar sitt tydliga språk: Barn och föräldrar är i princip rättslösa mot staten.

Hur kan domstolarna i så hög grad gå på socialtjänstens begäran om LVU när det är allmänt känt att det föreligger allvarliga brister? Bristerna finns i princip i hela kedjan från orosanmälningar till uppföljning av insatser, dokumentation och systematiskt förbättringsarbete. Tillsynsmyndigheten Ivo skrev i senaste rapporten från mars 2023 sidan 4 ”… det finns en utbredd okunskap eller oförmåga i många kommuner om de skyldigheter som följer av lagstiftningen”. En oerhört skrämmande om än talande sammanfattning. 

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024