loading


Bilden är tagen 30 november 2007 vid Wenströmska gymnasiet i Västerås. Enligt en ny studie har barn i förmögna släkter högre slutbetyg och läser oftare vidare på studieförberedande program. Foto: Peter Arwidi/AFP/Getty Images
Bilden är tagen 30 november 2007 vid Wenströmska gymnasiet i Västerås. Enligt en ny studie har barn i förmögna släkter högre slutbetyg och läser oftare vidare på studieförberedande program. Foto: Peter Arwidi/AFP/Getty Images
Inrikes

Barn i förmögna släkter presterar bättre i skolan

Epoch Times

Barn i förmögna släkter har högre slutbetyg och läser oftare vidare på studieförberedande program, enligt en ny studie som gjorts av två sociologer på Stockholms respektive Michigans universitet.

Forskningen har tidigare visat att barns resultat i skolan till viss del beror på föräldrarnas inkomst, utbildningsnivå och sociala klass. Den nya studien visar att det även finns ett starkt samband mellan släktens förmögenhet och barns prestationer i skolan.

– Förmögenhet i form av pengar, aktier eller fastigheter är viktig att ta hänsyn till då den spelar roll för den miljö som barnen växer upp i. Det är alltför ensidigt att se till arbetsinkomster då individer kan ha blivit rika på annat sätt, säger Martin Hällsten, en av studiens författare, i ett pressmeddelande.

Forskarna har studerat sambandet mellan släktens förmögenhet och barnens medelbetyg i årkurs 9, och det visar sig att elevernas betyg samvarierar med föräldrars och far- och morföräldrars förmögenhet.

– Vi tycker att skillnaderna är ganska stora, sett i ljuset av att vi redan kontrollerat för många andra faktorer som vi vet är viktiga för utfallen, säger Martin Hällsten.

Barnen som ingår i studien är födda under 1980- och början på 1990-talet och baseras på registerdata över hela den svenska befolkningen. Studien är gjord av Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk värdering (IFAU).

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loading


Bilden är tagen 30 november 2007 vid Wenströmska gymnasiet i Västerås. Enligt en ny studie har barn i förmögna släkter högre slutbetyg och läser oftare vidare på studieförberedande program. Foto: Peter Arwidi/AFP/Getty Images
Bilden är tagen 30 november 2007 vid Wenströmska gymnasiet i Västerås. Enligt en ny studie har barn i förmögna släkter högre slutbetyg och läser oftare vidare på studieförberedande program. Foto: Peter Arwidi/AFP/Getty Images
Inrikes

Barn i förmögna släkter presterar bättre i skolan

Epoch Times

Barn i förmögna släkter har högre slutbetyg och läser oftare vidare på studieförberedande program, enligt en ny studie som gjorts av två sociologer på Stockholms respektive Michigans universitet.

Forskningen har tidigare visat att barns resultat i skolan till viss del beror på föräldrarnas inkomst, utbildningsnivå och sociala klass. Den nya studien visar att det även finns ett starkt samband mellan släktens förmögenhet och barns prestationer i skolan.

– Förmögenhet i form av pengar, aktier eller fastigheter är viktig att ta hänsyn till då den spelar roll för den miljö som barnen växer upp i. Det är alltför ensidigt att se till arbetsinkomster då individer kan ha blivit rika på annat sätt, säger Martin Hällsten, en av studiens författare, i ett pressmeddelande.

Forskarna har studerat sambandet mellan släktens förmögenhet och barnens medelbetyg i årkurs 9, och det visar sig att elevernas betyg samvarierar med föräldrars och far- och morföräldrars förmögenhet.

– Vi tycker att skillnaderna är ganska stora, sett i ljuset av att vi redan kontrollerat för många andra faktorer som vi vet är viktiga för utfallen, säger Martin Hällsten.

Barnen som ingår i studien är födda under 1980- och början på 1990-talet och baseras på registerdata över hela den svenska befolkningen. Studien är gjord av Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk värdering (IFAU).

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024