loading
Inrikes

Arbetsgivaravgiften för 57:orna: ”En tillitsfråga”

Eva Sagerfors

Regeringen ska betala tillbaka de skattepengar som personer födda 1957 har betalat in för mycket under 2023. Men den utlovade sänkningen av arbetsgivaravgiften har uteblivit och regeringen får nu kritik från flera håll.

Den 16 februari meddelade regeringen och Sverigedemokraterna att de som är födda 1957 ska få kompensation för att de under 2023 har betalat mer i skatt som följd av höjningen av pensionsåldern. Utbetalning ska ske från den 1 juli via skattekontot. Beskedet var glädjande för Hugh O´Brian, egenföretagare i Helsingborg och född 1957.

– Det känns jättebra! Vi har vunnit en delseger mot regeringen. Det bästa är att de med lägst inkomst får den största procenten tillbaka.

Arbetsgivaravgift och egenavgift

Arbetsgivaravgifter är skatter och avgifter på lön som arbetsgivaren betalar in för anställda och andra arbetstagare.

Full arbetsgivaravgift ligger på 31,42 procent av bruttolönen.

Lägre arbetsgivaravgift gäller för vissa grupper. För dem som vid årets ingång fyllt 66 år betalas endast ålderspensionsavgiften på 10,21 procent.

Arbetsgivaravgiften består av sju delar: Ålderspensionsavgift, efterlevandepensionsavgift, arbetsskadeavgift, sjukförsäkringsavgift, föräldraförsäkringsavgift, arbetsmarknadsavgift och allmän löneavgift.

Egenföretagare betalar inte arbetsgivaravgift utan i stället egenavgift på 28,97 procent. Sjukförsäkringsavgiften är högre och arbetsmarknadsavgiften lägre. Den senare är lägre delvis på grund av att det är svårare att definiera när en företagare är arbetslös än när en anställd är det.

Källa: Företagarna

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loading
Inrikes

Arbetsgivaravgiften för 57:orna: ”En tillitsfråga”

Eva Sagerfors

Regeringen ska betala tillbaka de skattepengar som personer födda 1957 har betalat in för mycket under 2023. Men den utlovade sänkningen av arbetsgivaravgiften har uteblivit och regeringen får nu kritik från flera håll.

Den 16 februari meddelade regeringen och Sverigedemokraterna att de som är födda 1957 ska få kompensation för att de under 2023 har betalat mer i skatt som följd av höjningen av pensionsåldern. Utbetalning ska ske från den 1 juli via skattekontot. Beskedet var glädjande för Hugh O´Brian, egenföretagare i Helsingborg och född 1957.

– Det känns jättebra! Vi har vunnit en delseger mot regeringen. Det bästa är att de med lägst inkomst får den största procenten tillbaka.

Arbetsgivaravgift och egenavgift

Arbetsgivaravgifter är skatter och avgifter på lön som arbetsgivaren betalar in för anställda och andra arbetstagare.

Full arbetsgivaravgift ligger på 31,42 procent av bruttolönen.

Lägre arbetsgivaravgift gäller för vissa grupper. För dem som vid årets ingång fyllt 66 år betalas endast ålderspensionsavgiften på 10,21 procent.

Arbetsgivaravgiften består av sju delar: Ålderspensionsavgift, efterlevandepensionsavgift, arbetsskadeavgift, sjukförsäkringsavgift, föräldraförsäkringsavgift, arbetsmarknadsavgift och allmän löneavgift.

Egenföretagare betalar inte arbetsgivaravgift utan i stället egenavgift på 28,97 procent. Sjukförsäkringsavgiften är högre och arbetsmarknadsavgiften lägre. Den senare är lägre delvis på grund av att det är svårare att definiera när en företagare är arbetslös än när en anställd är det.

Källa: Företagarna

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024