loadingDen 11 september arrangerade Facebookgruppen Född 57 – Åldersdiskriminerad och Straffbeskattad en manifestation på Mynttorget, utanför riksdagshuset. Foto: Joni Drevemo
Den 11 september arrangerade Facebookgruppen Född 57 – Åldersdiskriminerad och Straffbeskattad en manifestation på Mynttorget, utanför riksdagshuset. Foto: Joni Drevemo
Inrikes

57:orna är glada över regeringslöftet men inte nöjda

Eva Sagerfors

Regeringens och SD:s besked om kompensation till personer födda 1957 som hamnat i kläm genom höjningen av pensionsåldern välkomnas. Men flera frågor återstår för över 110 000 personer som känner sig lurade.

Hugh O´Brian från Helsingborg är född 1957 och en av initiativtagarna till Facebookgruppen Född 57 – Åldersdiskriminerad och Straffbeskattad. Sedan förra hösten har han kontaktat politiker och media för att uppmärksamma problemet med de uteblivna skattesänkningarna för åldersgruppen.

– Jag trodde aldrig att sådant fusk skulle hända i Sverige. Några i gruppen har jobbat i 45–46 år och har blivit lovade att få en bra pension. Vi har känt oss lurade.

Samarbetspartiernas förslag

Kompensation till personer födda 1957: ”Personer födda 1957 kompenseras genom utbetalning på skattekontot från 1 juli 2024. Inget ansökningsförfarande krävs. Satsningen kommer totalt sett att motsvara skatteeffekten av det förhöjda grundavdraget. Den exakta utformningen kommer vi att återkomma till. Sammantaget bedöms kompensationen uppgå till 3,2 miljarder kronor och omfatta ca 110 000 personer.”

Personer födda 1959: ”För att inte samma situation ska uppkomma för personer födda 1959 aviserar regeringen att ikraftträdandet av en höjd åldersgräns till 67 år, för rätt till det förhöjda grundavdraget, senareläggs med ett år till den 1 januari 2027. Detta bedöms innebära minskade skatteintäkter med 3,4 miljarder kronor 2026.”

Källa: Regeringen

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingDen 11 september arrangerade Facebookgruppen Född 57 – Åldersdiskriminerad och Straffbeskattad en manifestation på Mynttorget, utanför riksdagshuset. Foto: Joni Drevemo
Den 11 september arrangerade Facebookgruppen Född 57 – Åldersdiskriminerad och Straffbeskattad en manifestation på Mynttorget, utanför riksdagshuset. Foto: Joni Drevemo
Inrikes

57:orna är glada över regeringslöftet men inte nöjda

Eva Sagerfors

Regeringens och SD:s besked om kompensation till personer födda 1957 som hamnat i kläm genom höjningen av pensionsåldern välkomnas. Men flera frågor återstår för över 110 000 personer som känner sig lurade.

Hugh O´Brian från Helsingborg är född 1957 och en av initiativtagarna till Facebookgruppen Född 57 – Åldersdiskriminerad och Straffbeskattad. Sedan förra hösten har han kontaktat politiker och media för att uppmärksamma problemet med de uteblivna skattesänkningarna för åldersgruppen.

– Jag trodde aldrig att sådant fusk skulle hända i Sverige. Några i gruppen har jobbat i 45–46 år och har blivit lovade att få en bra pension. Vi har känt oss lurade.

Samarbetspartiernas förslag

Kompensation till personer födda 1957: ”Personer födda 1957 kompenseras genom utbetalning på skattekontot från 1 juli 2024. Inget ansökningsförfarande krävs. Satsningen kommer totalt sett att motsvara skatteeffekten av det förhöjda grundavdraget. Den exakta utformningen kommer vi att återkomma till. Sammantaget bedöms kompensationen uppgå till 3,2 miljarder kronor och omfatta ca 110 000 personer.”

Personer födda 1959: ”För att inte samma situation ska uppkomma för personer födda 1959 aviserar regeringen att ikraftträdandet av en höjd åldersgräns till 67 år, för rätt till det förhöjda grundavdraget, senareläggs med ett år till den 1 januari 2027. Detta bedöms innebära minskade skatteintäkter med 3,4 miljarder kronor 2026.”

Källa: Regeringen

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024