loadingAI ska frigöra resurser i den svenska sjukvården. En rapport från USA visar att 25 procent av sysslorna inom sjukvård kan automatiseras med hjälp av AI. Foto: Läkemedelsverket
AI ska frigöra resurser i den svenska sjukvården. En rapport från USA visar att 25 procent av sysslorna inom sjukvård kan automatiseras med hjälp av AI. Foto: Läkemedelsverket
Hälsa

AI dokumenterar snabbare än läkare – men risker finns

Glenn Mattsing

En ny studie visar att Chat GPT gör journalanteckningar mycket snabbare än läkare och föreslås därför bli en digital assistent i vården. Artificiell intelligens kan kapa kostnader och avlasta vårdpersonal, men också läcka patientinformation till privata bolag.

Sjukvårdspersonal inom primärvården beräknas lägga omkring 40 procent av sin arbetstid på administration, som också upptar en allt större del av läkarnas arbetstid. Det minskar tiden för patientkontakt och bidrar till en pressad arbetssituation.

Artificiell intelligens är en av de nya tekniker som kan minska problemet.

AI svarar på frågan om AI i vården

Vi frågade Chat GPT som listar sex faror med AI i vården:

Kvalitet och tillförlitlighet:
Tillförlitligheten och kvaliteten hos AI-algoritmer är avgörande. Felaktiga beslut från AI-system kan leda till allvarliga konsekvenser för patienternas hälsa. Det krävs robusta valideringsprocesser och noggrann övervakning för att säkerställa att AI-systemen fungerar korrekt och tillförlitligt.

Bias och rättvisa: 
AI-system kan reflektera och förstärka befintliga bias i de data som de tränas på. Detta kan leda till orättvisa behandlingsbeslut om vissa grupper systematiskt missgynnas. Att identifiera och hantera bias i AI-algoritmer är därför avgörande för att säkerställa rättvisa och lika vård för alla patienter.

Ansvarsfrågor:
Vem är ansvarig när något går fel med AI-system inom sjukvården? Tydliga riktlinjer och regelverk behövs för att klargöra ansvarsfrågor och hantera eventuella skador orsakade av AI-system.

Etiska överväganden:
Användningen av AI i sjukvården väcker ett antal etiska frågor, inklusive integritet, patientautonomi och rättvisa. Det är viktigt att säkerställa att AI-system används på ett etiskt sätt och att patienternas rättigheter och välbefinnande prioriteras.

Acceptans och utbildning:
Vårdpersonal och patienter kan vara tveksamma till att använda AI inom sjukvården på grund av oro för att det ersätter mänsklig interaktion och beslutsfattande. Det är viktigt att erbjuda utbildning och stöd för att öka acceptansen.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingAI ska frigöra resurser i den svenska sjukvården. En rapport från USA visar att 25 procent av sysslorna inom sjukvård kan automatiseras med hjälp av AI. Foto: Läkemedelsverket
AI ska frigöra resurser i den svenska sjukvården. En rapport från USA visar att 25 procent av sysslorna inom sjukvård kan automatiseras med hjälp av AI. Foto: Läkemedelsverket
Hälsa

AI dokumenterar snabbare än läkare – men risker finns

Glenn Mattsing

En ny studie visar att Chat GPT gör journalanteckningar mycket snabbare än läkare och föreslås därför bli en digital assistent i vården. Artificiell intelligens kan kapa kostnader och avlasta vårdpersonal, men också läcka patientinformation till privata bolag.

Sjukvårdspersonal inom primärvården beräknas lägga omkring 40 procent av sin arbetstid på administration, som också upptar en allt större del av läkarnas arbetstid. Det minskar tiden för patientkontakt och bidrar till en pressad arbetssituation.

Artificiell intelligens är en av de nya tekniker som kan minska problemet.

AI svarar på frågan om AI i vården

Vi frågade Chat GPT som listar sex faror med AI i vården:

Kvalitet och tillförlitlighet:
Tillförlitligheten och kvaliteten hos AI-algoritmer är avgörande. Felaktiga beslut från AI-system kan leda till allvarliga konsekvenser för patienternas hälsa. Det krävs robusta valideringsprocesser och noggrann övervakning för att säkerställa att AI-systemen fungerar korrekt och tillförlitligt.

Bias och rättvisa: 
AI-system kan reflektera och förstärka befintliga bias i de data som de tränas på. Detta kan leda till orättvisa behandlingsbeslut om vissa grupper systematiskt missgynnas. Att identifiera och hantera bias i AI-algoritmer är därför avgörande för att säkerställa rättvisa och lika vård för alla patienter.

Ansvarsfrågor:
Vem är ansvarig när något går fel med AI-system inom sjukvården? Tydliga riktlinjer och regelverk behövs för att klargöra ansvarsfrågor och hantera eventuella skador orsakade av AI-system.

Etiska överväganden:
Användningen av AI i sjukvården väcker ett antal etiska frågor, inklusive integritet, patientautonomi och rättvisa. Det är viktigt att säkerställa att AI-system används på ett etiskt sätt och att patienternas rättigheter och välbefinnande prioriteras.

Acceptans och utbildning:
Vårdpersonal och patienter kan vara tveksamma till att använda AI inom sjukvården på grund av oro för att det ersätter mänsklig interaktion och beslutsfattande. Det är viktigt att erbjuda utbildning och stöd för att öka acceptansen.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024