6 anledningar att vara försiktig med GMO


Funderar du över om GMO-grödor är skadliga för hälsan? Eller kanske har du inte ens tänkt på om du äter genetiskt modifierade organismer – då är du säkerligen inte ensam.

Även om odlingen av genmodifierade grödor inom EU är liten i jämförelse med länder som Kina, USA, Brasilien och Indien, så finns det en hel del importerade produkter i våra matvarubutiker som innehåller GMO. Så köper du icke-ekologiska produkter med exempelvis soja eller majs är möjligheten stor att de finns GMO i dem.

GMO har endast funnits i vår kost sedan mitten av 90-talet, så det är svårt att veta vad de långsiktiga hälsoeffekterna verkligen är.

I Sverige och EU finns lagar som säger att livsmedel med GMO ska märkas så att du som konsument kan välja om du vill eller inte vill ha sådant innehåll i din mat. Märkningen är viktig eftersom många anser att GMO kan vara skadligt för vår hälsa och miljö. Men kommer du verkligen ihåg att läsa på etiketten?

Här är några av de vanligaste farhågorna kring GMO. 

1. Okända effekter

Stora företag som Monsanto, Syngenta och DuPont, vilka tillsammans äger hälften av världens fröbanker, uppger alla att deras GMO-produkter uppfyller säkerhetskraven, men sanningen är att det inte har gjorts några långtidsstudier på hur GMO inverkar på människokroppen. GMO har endast funnits i vår kost sedan mitten av 90-talet, så det är svårt att veta vad de långsiktiga hälsoeffekterna verkligen är.

2. Kända hälsorisker

Det vi vet är att vid genmodifiering tvingas generna att erhålla vissa egenskaper. För att detta ska ske, ”aktiverar" forskarna samtliga av genens komponenter. Det här kan innebära att allergener frisläpps, vilka normalt inte skulle göra det i en icke-GMO-sort. Experter som till exempel Jeffrey Smith anser att detta är direkt relaterat till en ökning av vissa hälsoproblem.

3. Stor användning av giftiga bekämpningsmedel

Genetiskt modifierade frön kräver avsiktligt bekämpningsmedel. Trots att vissa tillverkare har hävdat att användningen av bekämpningsmedel kommer att minska med tiden, så ökar den i själva verket, enligt en expertgranskad studie från 2012. En vanligt förekommande genetisk modifiering gör att GMO-grödorna blir resistenta mot Roundup, vilket innebär att det krävs mer av det här glyfosatbaserade växtgiftet.

4. Bekämpningsmedel kan påverka matsmältningen

Huvudfunktionen hos olika bekämpningsmedel är att döda oönskade växter och insekter. Glyfosat som är det vanligaste bekämpningsmedlet som används för GMO-grödor, har visat sig skada matsmältningsbakterierna hos människor. Jeffrey Smiths senaste film Genetic Roulette lyfter fram sambandet med genetiskt modifierade organismer i vår kost och ökningen av matsmältningsproblem och matallergier.

5. Miljöpåverkan

De bekämpningsmedel som används för GMO-grödor påverkar miljön negativt genom att förorena luft, vatten och jord. Monsantos Roundup är i grunden ett antibiotikum. Det kan förstöra jordens kvalitet och därigenom försämra växternas näringsvärde. Korspollinering mellan GMO och icke-GMO-grödor är också vanligt och kan kontaminera andra växtarter i naturen.

6. Företagsskydd

För några år sedan godkände USA: s regering ett lagförslag med namnet ”Monsanto Protection Act”. I huvudsak ger lagen bioteknikföretag immunitet mot att tillsynsmyndigheter omedelbart kan förbjuda deras grödor om grödorna anses vara skadliga. Kritiker säger att lagen effektivt avskaffar regleringar för nuvarande odlade GMO-grödor.

Huruvida GMO är farligt för hälsan eller inte är ännu inte klarlagt, men att vi behöver ordentliga långtidsstudier innan vi kan avfärda de negativa effekterna är det knappast någon tvekan om.

Andrea Donsky är registrerad holistisk nutritionist, författare till ett antal bästsäljare, samt chefredaktör på och grundare av Naturally Savvy Media. Artikeln publicerades ursprungligen på NaturallySavvy.com