loadingI år ska Socialstyrelsen fördela 467 miljoner kronor till kommuner för att stärka det brottsförebyggande arbetat i främst utsatta områden. Foto: Susanne W. Lamm
I år ska Socialstyrelsen fördela 467 miljoner kronor till kommuner för att stärka det brottsförebyggande arbetat i främst utsatta områden. Foto: Susanne W. Lamm
Inrikes

243 miljoner kronor gick till brottsförebyggande arbete

Tony Lingefors

Under 2021 betalade Socialstyrelsen ut 243,5 miljoner kronor för att stärka kommunernas brottsförebyggande arbete i framför allt utsatta områden. Många kommuner satsar på att arbeta mer uppsökande.

Pengarna, som betalas ut i form av statsbidrag på uppdrag av regeringen, har fördelats mellan de 26 kommuner som har minst ett utsatt område.

– Förebyggande sociala insatser är avgörande för att långsiktigt minska kriminaliteten och våldet. Samhället måste göra mer för att hindra att barn och unga börjar begå brott, genom att fånga upp problem innan de blir akuta. Statsbidraget till kommuner med utsatta områden har intensifierat det här arbetet och använts till en bredd av insatser, säger Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell i ett uttalande.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingI år ska Socialstyrelsen fördela 467 miljoner kronor till kommuner för att stärka det brottsförebyggande arbetat i främst utsatta områden. Foto: Susanne W. Lamm
I år ska Socialstyrelsen fördela 467 miljoner kronor till kommuner för att stärka det brottsförebyggande arbetat i främst utsatta områden. Foto: Susanne W. Lamm
Inrikes

243 miljoner kronor gick till brottsförebyggande arbete

Tony Lingefors

Under 2021 betalade Socialstyrelsen ut 243,5 miljoner kronor för att stärka kommunernas brottsförebyggande arbete i framför allt utsatta områden. Många kommuner satsar på att arbeta mer uppsökande.

Pengarna, som betalas ut i form av statsbidrag på uppdrag av regeringen, har fördelats mellan de 26 kommuner som har minst ett utsatt område.

– Förebyggande sociala insatser är avgörande för att långsiktigt minska kriminaliteten och våldet. Samhället måste göra mer för att hindra att barn och unga börjar begå brott, genom att fånga upp problem innan de blir akuta. Statsbidraget till kommuner med utsatta områden har intensifierat det här arbetet och använts till en bredd av insatser, säger Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell i ett uttalande.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024