Uppsättning av valaffischer – dyrbart och byråkratiskt

Valrörelsen

Valaffischer dyrt och byråkratiskt. Foto: TT


Reglerna för att sätta upp valaffischer är varken jämlika eller demokratiska. Det drabbar mindre partier utan statligt stöd, och som måste betala drygt en kvarts miljon bara för tillstånden, skriver styrelseledamoten för MED i Kalmar län, Ingvar Ericson.

Valrörelsen inför valet är inne på spurten med torgmöten, debatter i radio och tv och artiklar i dagspressen av partiföreträdare. Och så valaffischerna som kan ses överallt i samhället och längs vägarna.

Valaffischer utgör ett särfall, som delvis följer andra principer än de som gäller för vanlig reklam. Att valaffischer endast får sättas upp på anvisade platser eller enligt regler som kommunen eller Länsstyrelsen/ Trafikverket meddelat är fullt begripligt. Vad som däremot inte är lika lättbegripligt är varför det, för varje kommun, först krävs ett tillstånd från Polisen som kostar 870 kronor.

Systemet är varken jämlikt eller demokratiskt och det ska inte gå till så här.

I landet finns i dag 290 kommuner. Ett parti som kandiderar till riksdagen och vill affischera i samtliga kommuner måste alltså söka 290 tillstånd och punga ut med 252 300 kronor bara för tillstånden. Skulle alla åtta riksdagspartierna affischera i samtliga kommuner handlar det om tillsamman 2 018 400 kronor för att få tillgång till information så att man vet var man och hur man får sätta upp sina affischer. Uppgifterna finns nämligen inte för nedladdning via internet från vare sig polisens eller kommunernas webbplatser.

Sätter ett parti upp valaffischer på en godkänd plats eller i enlighet med kommunens regler, men utan att först ha inhämtat tillstånd från polisen, löper man risk att någon nitisk tjänsteman på kommunen eller polisen upptäcker ”ofoget” – varpå partiet föreläggs att omgående avlägsna affischerna vid hot om att borttagning annars kommer att ske på partiets bekostnad. (Jo, det har hänt!)

Medborgerlig Samling är ett ungt parti på väg in i riksdagen. För oss är 252 300 kronor för affischeringstillstånd en orimlig kostnad. I motsats till de etablerade riksdagspartierna, som har omfattande partistöd från staten, måste vi bekosta all vår verksamhet själva med medlemsavgifter och frivilliga bidrag. Då kan vi inte lägga en kvarts miljon på polistillstånd för att få reda på var vi får sätta upp våra valaffischer. Systemet är varken jämlikt eller demokratiskt och det ska inte gå till så här. Framför allt inte i samband med ett val.

Rätta sättet att hantera den här frågan vore i stället att varje parti centralt ansökte om polistillstånd för affischering i samtliga kommuner.

Med tillståndet i handen kan sedan de lokala valarbetarna hämta ut kartorna över tillåtna platser eller regler för affischering hos respektive kommun. Kostnad 870 kronor, lika för alla partier, och dessutom en mycket rimligare arbetsbelastning för en redan hårt ansträngd polismyndighet för något som egentligen inte är annat än en byråkratisk formalitet.

Det är för sent i år men det kommer fler val framöver. Ändra!

Ingvar Ericson - Styrelseledamoten för MED i Kalmar län