Kulturminister Amanda Lind deltar vid FN:s Urfolksforum
Idag den 23 april deltar kulturminister Amanda Lind i FN:s ufolksforum 2021. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet


Kulturdepartementet meddelar att kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) deltar digitalt vid FN:s urfolksforum 2021 i New York. Urfolksforum äger rum årligen under två veckor varje vår.

Urfolksforum är en mötesplats och ett forum för att diskutera urfolks rättigheter och lyfta frågor om urfolk som är kopplade till ekonomisk och social utveckling, kultur, miljö, utbildning, hälsa och mänskliga rättigheter.

Företräder Norden

– Att lyssna in urfolks röster och att bevaka så att rättigheter inte kränks är en central del för att leva upp till FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind i ett pressmeddelande.

– Dagens möte ger möjlighet för hela världens urfolk att mötas och dela med sig av sina erfarenheter och jag är glad att få företräda de nordiska länderna och få möjligheten att berätta om vårt arbete för att säkerställa samernas rättigheter här i Norden.

Fyller en viktig funktion

Enligt Kulturdepartementet fyller Urfolksforum en viktig funktion som plattform för urfolk i hela världen. Där framförs både goda exempel som hur urfolks självbestämmande kan förverkligas och mindre goda exempel på hur urfolk behandlas.

Den svenska delegationen deltar under flera olika dagordningspunkter och Sverige arbetar aktivt med de internationella urfolksfrågorna bland annat inom FN, skriver Kulturdepartementet.

Visste du att vi även finns som papperstidning med veckoutgåva? Svenska Epoch Times – en traditionell nyhetstidning med klassisk, objektiv journalistik. Teckna din provprenumeration på papperstidningen idag – endast 99kr – klicka här för mer information.