Dags för medierna att släppa agendan
Foto: Andrys Stienstra/Pixabay


Jag och många med mig är gamla nog att minnas ”den gamla, goda tiden”. Traditionell journalistik som satte heder i att vara oberoende, objektiv och faktabaserad. Det förde med sig en positiv bieffekt som vi kanske inte tänkte på då. Det hade en stabiliserande påverkan på samhället. Man kunde förstå ”båda sidor”. Du och jag kunde vara vänner även fast vi hade olika politiska åsikter.

Idag ser vi ett polariserat medielandskap, och därför också en polariserad värld. Agendadriven journalistik får förödande effekter i det klimat vi befinner oss i idag då till och med familjemedlemmar vänder sig emot varandra på grund av olika politiska åsikter. 

Jag hoppas innerligt att 2021 blir ett år av läkning för oss alla och att Joe Biden gör verklighet av sina uttalanden om detta.

Frågan är dock hur läkningen ska gå till. Jag tror att medierna har en viktig roll att spela. Allt vi som personer känner till om vår omvärld, det som inte handlar om vårt privat- eller arbetsliv, formas till stor del av massmedia. Genom att återgå till gammal hederlig traditionell journalistik, där man ser till båda sidor, kan medierna välja att bidra till en bättre värld. 

Ungefär 37 procent av alla amerikaner är övertygade om att valfusk har ägt rum. Hela 17 procent av de demokratiska väljarna tror det också. De som befann sig framför Kapitolium i Washington D.C. kände sig genuint bestulna på valet. Ändå har massmedia valt att inte gräva i det påstådda valfusket och endast avfärda misstankarna med att anklagelserna avvisats av domstolarna. Och dessutom kallat anklagelserna för konspirationsteorier. Är det rimligt att avfärda en sådan stor grupp människor som konspiratoriska? Skapar inte det ännu mer splittring? Media har dessvärre inte heller gjort tydligt skillnad på de människor som hade samlats fredligt och våldsverkarna.

Så hur gör man för att läka? Jag hävdar att det alltid är vinnarna som ska sträcka ut en hand till förlorarna. Ta deras oro och frustration på allvar. Senator Ted Cruz hade ett bra förslag i senaten, att tillsätta en kommission med 5 republikaner, 5 demokrater och 5 domare från Högsta domstolen, för att under 10 dagar utreda anklagelserna om valfusk. Inte för att man nödvändigtvis tror att valfusk ägt rum, men för att visa att ”vi lyssnar på er, vi tar er på allvar”. Det vore ett sätt att läka ett öppet sår. Huruvida sedan alla hade godkänt kommissionens utgång är en annan fråga.

Så därför kommer Epoch Times fortsätta att skriva om saker som berör människor på riktigt och inte avfärda människors känslor eller övertygelser. Vi vill skapa samförstånd mellan människor, inte missförstånd. Det är vi övertygade om att vi kan göra om vi klarar av att leverera vårt löfte till er läsare – traditionell journalistik, utan någon agenda.

 

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Här ser du hur du kan stödja oss.