loadingAllt fler barn har från tidiga år problem med övervikt och obesitas. Nu efterfrågas en nationell handlingsplan där hänsyn tas till flera faktorer. Foto: Shutterstock
Allt fler barn har från tidiga år problem med övervikt och obesitas. Nu efterfrågas en nationell handlingsplan där hänsyn tas till flera faktorer. Foto: Shutterstock
Hälsa

Övervikt hos barn allt vanligare

Camilla Johansson
Uppdaterad 2023-04-03Publicerad 2023-03-30

Ohälsosam övervikt är ett allt vanligare problem för många i dag, inte minst för barn. Det nationella projektet Prevention barnfetma har bedrivits av Rise och Innovation Skåne under tre år och nu presenteras slutsatserna.

Övervikt och obesitas har ökat kraftigt bland barn i Sverige och kan orsaka fysisk och psykisk ohälsa. Förutom de negativa konsekvenserna för individen leder det också till stora kostnader för samhället. Det vanligaste synsättet är att övervikt och obesitas är problem som till största delen beror på individen.

Några av slutsatserna som projektet Prevention barnfetma kommit fram till är att det krävs gemensamma insatser för att bryta trenden med ökad obesitas och övervikt hos barn. Metoder som de inblandade i projektet ser som vägar till att uppnå detta innefattar bland annat vad man kallar ett samhällsbaserat angreppssätt, sociala utfallskontrakt och bättre mätningar. Genom dessa metoder anser man att det går att skapa bättre förutsättningar för individen, och därmed även påverka trenden.

– Övervikt ger försämrad individuell hälsa, vilket i sin tur leder till ökade kostnader för samhället. Insatserna från samhällets sida har därför fokuserat på att minska obesitas på individnivå, menar Maria Bjerstam, innovationsledare på Innovation Skåne i ett pressmeddelande. Hon fortsätter:

– Men vi har sett att utvecklingen är en effekt av ett samhälle som inte är anpassat för att hjälpa individer att behålla en hälsosam vikt genom livet.

Med förslaget att arbeta samhällsbaserat med så kallade sociala utfallskontrakt menar man att insatserna inte längre bara handlar om den enskilda personens vikt, utan även om samhället i stort och den livssituation personen befinner sig i.

Det innebär bland annat att man skaffar sig en bättre bild av hur samhället i stort påverkar barns välbefinnande. På så sätt kan man identifiera insatser som ger effekt på samhällsnivå.

Man konstaterar att endast mätning av zBMI, Body Mass Index för barn, som ger ett mått på förhållandet mellan längd och vikt, inte ger svar på det aktuella barnets livssituation i stort.

– Genom att mäta både zBMI och barns välbefinnande får vi en mer komplett bild av hur barn mår och får på så sätt en bättre vägledning kring vilka insatser som behövs, både på individ- och samhällsnivå, säger säger Marie-Louise Möllerberg, forskare på Rise som arbetat med projektet.

– Att zBMI går upp säger till exempel inte så mycket om möjliga orsaker. Det kanske handlar om barnets situation i förskolan eller något annat i livet som i sin tur påverkar matsituationen eller mängden fysisk aktivitet.

För att på ett mer effektivt sätt komma till rätta med barnfetma har Rise anpassat och testat existerande frågeformulär för föräldraskattning av barns välbefinnande. Formuläret kan användas för att mäta förändringar i barns välbefinnande på ett kvalitetssäkrat sätt.

Frågeformuläret ger också möjlighet till jämförelser mellan individer och grupper. Med mer kunskap om barns hela livssituation blir det också möjligt att arbeta med insatser som förbättrar barns livssituation på samhällsnivå.

Modellen innebär att parter från olika sektorer, såsom myndigheter, kommuner, regioner och civilsamhälle, går samman för att hantera sociala och hälsomässiga utmaningar och ger ekonomiska incitament för att arbeta i en viss riktning. På så sätt anser man att det skapas bättre förutsättningar för att minska övervikt och obesitas.

Ytterligare en slutsats är att det behövs en nationell handlingsplan mot övervikt och obesitas hos barn, men även hos vuxna. Prevention barnfetma är ett nationellt projekt som syftar till att förebygga övervikt och obesitas hos barn 0–6 år.

Kontakta skribenten:
[email protected]

Övervikt och fetma hos barn

Övervikt och fetma är en av samtidens största utmaningar och förekomsten har ökat sedan 80-talet.

Individers vikt ökar också kontinuerligt som en del av åldrandeprocessen.

Fetma och övervikt ökar i dag snabbare bland unga än bland äldre.

Resultatet kan bli att kronisk sjukdom debuterar tidigare och att individen därmed får leva längre med den.

Övervikt och fetma var 2018 vanligare bland flickor (13 procent), än bland pojkar (10 procent). Det förekommer även regionala skillnader.

Barnhälsovården, som regelbundet väger och mäter barn fram tills att de fyller fem år, har tagit fram resultaten.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Mest lästa

loadingAllt fler barn har från tidiga år problem med övervikt och obesitas. Nu efterfrågas en nationell handlingsplan där hänsyn tas till flera faktorer. Foto: Shutterstock
Allt fler barn har från tidiga år problem med övervikt och obesitas. Nu efterfrågas en nationell handlingsplan där hänsyn tas till flera faktorer. Foto: Shutterstock
Hälsa

Övervikt hos barn allt vanligare

Camilla Johansson
Uppdaterad 2023-04-03Publicerad 2023-03-30

Ohälsosam övervikt är ett allt vanligare problem för många i dag, inte minst för barn. Det nationella projektet Prevention barnfetma har bedrivits av Rise och Innovation Skåne under tre år och nu presenteras slutsatserna.

Övervikt och obesitas har ökat kraftigt bland barn i Sverige och kan orsaka fysisk och psykisk ohälsa. Förutom de negativa konsekvenserna för individen leder det också till stora kostnader för samhället. Det vanligaste synsättet är att övervikt och obesitas är problem som till största delen beror på individen.

Några av slutsatserna som projektet Prevention barnfetma kommit fram till är att det krävs gemensamma insatser för att bryta trenden med ökad obesitas och övervikt hos barn. Metoder som de inblandade i projektet ser som vägar till att uppnå detta innefattar bland annat vad man kallar ett samhällsbaserat angreppssätt, sociala utfallskontrakt och bättre mätningar. Genom dessa metoder anser man att det går att skapa bättre förutsättningar för individen, och därmed även påverka trenden.

– Övervikt ger försämrad individuell hälsa, vilket i sin tur leder till ökade kostnader för samhället. Insatserna från samhällets sida har därför fokuserat på att minska obesitas på individnivå, menar Maria Bjerstam, innovationsledare på Innovation Skåne i ett pressmeddelande. Hon fortsätter:

– Men vi har sett att utvecklingen är en effekt av ett samhälle som inte är anpassat för att hjälpa individer att behålla en hälsosam vikt genom livet.

Med förslaget att arbeta samhällsbaserat med så kallade sociala utfallskontrakt menar man att insatserna inte längre bara handlar om den enskilda personens vikt, utan även om samhället i stort och den livssituation personen befinner sig i.

Det innebär bland annat att man skaffar sig en bättre bild av hur samhället i stort påverkar barns välbefinnande. På så sätt kan man identifiera insatser som ger effekt på samhällsnivå.

Man konstaterar att endast mätning av zBMI, Body Mass Index för barn, som ger ett mått på förhållandet mellan längd och vikt, inte ger svar på det aktuella barnets livssituation i stort.

– Genom att mäta både zBMI och barns välbefinnande får vi en mer komplett bild av hur barn mår och får på så sätt en bättre vägledning kring vilka insatser som behövs, både på individ- och samhällsnivå, säger säger Marie-Louise Möllerberg, forskare på Rise som arbetat med projektet.

– Att zBMI går upp säger till exempel inte så mycket om möjliga orsaker. Det kanske handlar om barnets situation i förskolan eller något annat i livet som i sin tur påverkar matsituationen eller mängden fysisk aktivitet.

För att på ett mer effektivt sätt komma till rätta med barnfetma har Rise anpassat och testat existerande frågeformulär för föräldraskattning av barns välbefinnande. Formuläret kan användas för att mäta förändringar i barns välbefinnande på ett kvalitetssäkrat sätt.

Frågeformuläret ger också möjlighet till jämförelser mellan individer och grupper. Med mer kunskap om barns hela livssituation blir det också möjligt att arbeta med insatser som förbättrar barns livssituation på samhällsnivå.

Modellen innebär att parter från olika sektorer, såsom myndigheter, kommuner, regioner och civilsamhälle, går samman för att hantera sociala och hälsomässiga utmaningar och ger ekonomiska incitament för att arbeta i en viss riktning. På så sätt anser man att det skapas bättre förutsättningar för att minska övervikt och obesitas.

Ytterligare en slutsats är att det behövs en nationell handlingsplan mot övervikt och obesitas hos barn, men även hos vuxna. Prevention barnfetma är ett nationellt projekt som syftar till att förebygga övervikt och obesitas hos barn 0–6 år.

Kontakta skribenten:
[email protected]

Övervikt och fetma hos barn

Övervikt och fetma är en av samtidens största utmaningar och förekomsten har ökat sedan 80-talet.

Individers vikt ökar också kontinuerligt som en del av åldrandeprocessen.

Fetma och övervikt ökar i dag snabbare bland unga än bland äldre.

Resultatet kan bli att kronisk sjukdom debuterar tidigare och att individen därmed får leva längre med den.

Övervikt och fetma var 2018 vanligare bland flickor (13 procent), än bland pojkar (10 procent). Det förekommer även regionala skillnader.

Barnhälsovården, som regelbundet väger och mäter barn fram tills att de fyller fem år, har tagit fram resultaten.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Rekommenderat