loading

Reduktionsplikten i bränsle är avgörande för att nå klimatmålen anser Energimyndigheten, men vill frysa reduktionen i bensin på 14 procent. Foto: Creative Commons
Reduktionsplikten i bränsle är avgörande för att nå klimatmålen anser Energimyndigheten, men vill frysa reduktionen i bensin på 14 procent. Foto: Creative Commons
Inrikes

Ändring av reduktionsplikten

Camilla Johansson

Höga bensinpriser präglade den politiska debatten innan valet. Nu kommer nya förslag från Energimyndigheten som skulle kunna sänka bensinpriserna, samtidigt som reduktionsplikten ses som avgörande för att klara klimatmålen.

Sveriges reduktionsplikt, ambitionen att minska utsläppen från fordon, har inneburit att drivmedelsleverantörer varje år måste minska utsläppen av växthusgaser från bensin och diesel genom att blanda i förnybara och fossilfria drivmedel.

Reduktionsplikten var från juni 2021 26 procent för diesel och 6 procent för bensin. På grund av omvärldsläget gick den socialdemokratiska regeringen ut i maj i år och meddelade att reduktionsplikten skulle pausas på 2022 års nivåer under 2023.

Reduktionsplikten

Diesel MK1 respektive diesel MK3 – MK står för miljöklass, och diesel MK1 är den vanliga som säljs vid pump i Sverige. MK3 är den sort som förekommer i övriga EU-länder.

Reduktionspliktens bakgrund är att utsläppen från inrikes transporter, utom inrikes flyg, ska minska med minst 70 procent senast 2030 jämfört med 2010. 

Enligt reduktionspliktslagen ska reduktionen för bensin ligga på 28 procent och för diesel på 66 procent år 2030.

Utsläppsminskningen kan ske på fyra sätt:

Inblandning av biodrivmedel i respektive drivmedel.

Flytt av överskott av utsläppsminskning mellan olika drivmedel. Köp av annan aktörs överskott av utsläppsminskning.

Användning av överskott av utsläppsminskning från föregående kalenderår.

Källa: Energimyndigheten

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loading

Reduktionsplikten i bränsle är avgörande för att nå klimatmålen anser Energimyndigheten, men vill frysa reduktionen i bensin på 14 procent. Foto: Creative Commons
Reduktionsplikten i bränsle är avgörande för att nå klimatmålen anser Energimyndigheten, men vill frysa reduktionen i bensin på 14 procent. Foto: Creative Commons
Inrikes

Ändring av reduktionsplikten

Camilla Johansson

Höga bensinpriser präglade den politiska debatten innan valet. Nu kommer nya förslag från Energimyndigheten som skulle kunna sänka bensinpriserna, samtidigt som reduktionsplikten ses som avgörande för att klara klimatmålen.

Sveriges reduktionsplikt, ambitionen att minska utsläppen från fordon, har inneburit att drivmedelsleverantörer varje år måste minska utsläppen av växthusgaser från bensin och diesel genom att blanda i förnybara och fossilfria drivmedel.

Reduktionsplikten var från juni 2021 26 procent för diesel och 6 procent för bensin. På grund av omvärldsläget gick den socialdemokratiska regeringen ut i maj i år och meddelade att reduktionsplikten skulle pausas på 2022 års nivåer under 2023.

Reduktionsplikten

Diesel MK1 respektive diesel MK3 – MK står för miljöklass, och diesel MK1 är den vanliga som säljs vid pump i Sverige. MK3 är den sort som förekommer i övriga EU-länder.

Reduktionspliktens bakgrund är att utsläppen från inrikes transporter, utom inrikes flyg, ska minska med minst 70 procent senast 2030 jämfört med 2010. 

Enligt reduktionspliktslagen ska reduktionen för bensin ligga på 28 procent och för diesel på 66 procent år 2030.

Utsläppsminskningen kan ske på fyra sätt:

Inblandning av biodrivmedel i respektive drivmedel.

Flytt av överskott av utsläppsminskning mellan olika drivmedel. Köp av annan aktörs överskott av utsläppsminskning.

Användning av överskott av utsläppsminskning från föregående kalenderår.

Källa: Energimyndigheten

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024