Yi Yin - Shangdynastins stora premiärminister
Yi Yin, Shangdynastins stora premiärminister. (Illustratör Yeuan Fang, Epoch Times.)


Yi Yin var Shangdynastins första premiärminister och arbetade som sådan i cirka 50 år. Han var känd för sin älskvärda personlighet och goda kunskaper om hur ett land ska styras. Dessutom var han mycket skicklig  att laga mat.

Yi Yin föddes under en stor översvämning. Han räddades ur vattenmassorna och adopterades av chefskocken hos kungen i kungariket Xin. Medan fadern lärde honom laga mat fick han också många insikter om  livet.

Yi Xin arbetade mycket ihärdigt och blev en begåvad ung man. Han blev tidigt handledare till kungarikets prinsessa. När prinsessan av Xin gifte sig med Tang, kungen av Shang, fick Yi Yin följa med prinsessan till Shang-riket.

Tang upptäckte snart Yi Yins talang och älskvärda natur, och bad honom om hjälp att styra riket. Med Yi Yins hjälp grundade Tang slutligen Shangdynastin och Yi Yin blev den första premiärministern.

Shang Tang rådfrågade Yi Yin om hans åsikt i många viktiga nationella angelägenheter. Ibland gav Yi Yin honom förslag som kan härledas till matlagning.

Han gav Shang Tang rådet: ”Att härska över en dynasti är precis som matlagning. Den blir inte bra om du saltar för mycket eller för lite. Kryddningen du tillsätter ska vara måttlig. Ska du styra en dynasti kan du inte ha för bråttom eller vara för långsam. Bara genom att förstå alltings ordningsföljd kan du hantera saker i rätt ordning. Då kommer du att bli en bra kung som regerar bra och blir varmt välkomnad av ditt folk”. Shang Tang blev mycket imponerad av Yi Yins råd.

Yi Yin grundlade också den traditionella kinesiska medicinens dekokter. Genom att koka växter i vatten kan bland annat oljor extraheras, och det blev enklare att inta många sorters kinesiska örter.

Han belyste hur de kinesiska medicinalväxterna skulle användas och hur de skulle kokas. Vilken ört skulle först läggas i vattnet, ska elden vara stor eller liten och hur länge ska det koka för att bli medicin?

Hans metoder har även påverkat kinesisk matlagningsteknik. De har hjälpt till att kombinera matlagning och medicinsk teknik.

Yi Yin levde till han blev hundra år, och för att hedra hans stora insats för Shangdynastin begravdes han i graven bredvid Shangdynastins kejsare Tang.