VIDEO: Satellitbilder visar hur världens fjärde största sjö nästan försvunnitNasas Terra-satellit har dokumenterat hur Aralsjön allt mer har försvunnit under årens lopp, och bilderna visar hur vattenmassan i början av 2000-talet bara var en bråkdel av vad den var så sent som på 60-talet.

Nasa skriver om bilderna: ”På 60-talet genomförde Sovjetunionen ett stort vattenavledningsprojekt på de torra slätterna i Kazakstan, Uzbekistan och Turkmenistan. Områdets två stora floder…användes för att förvandla öknen till odlingar av bomull och andra grödor. Innan projektet rann floderna Syr Darya och Amu Darya ner från bergen…och förenades i den lägsta delen av bassängen. Sjön som de skapade, Aralsjön, var världens fjärde största.”

Torka och bevattning har fått sjön att krympa.

Nasa tillade: ”I och med att Aralsjön har torkat ut har fisket och de samhällen som var beroende av det kollapsat. Det allt saltare vattnet har blivit förorenat av gödnings- och bekämpningsmedel. Dammet som blåser från den exponerade sjöbottnen, förorenat med jordbrukskemikalier, har blivit ett hälsoproblem.”