loadingIlustration: Jens Almroth; Shutterstock
Ilustration: Jens Almroth; Shutterstock
Ledare

Var uppmärksam när makten plockar lågt hängande frukt

Epoch Times ledarredaktion

Från och med den 1 juli trädde en ändring av lagen om hets mot folkgrupp i kraft, något som berörs i en artikel i detta nummer. 

En del av ändringarna har tagit uppenbart sikte på förnekande eller förringande av Förintelsen, även om den nya lagtexten i Brottsbalken 16 kap. 8§ inte specifikt nämner det, utan formulerar det som ”... förnekar, ursäktar eller uppenbart förringar ett brott som utgör eller motsvarar folkmord, brott mot mänskligheten, krigsförbrytelse eller aggressionsbrott ...”

Det finns många olika trådar att dra i kring den här frågan, och åtskilliga av dem är känsliga och kontroversiella. Den mest grundläggande torde vara huruvida det ska vara illegalt att uttrycka åsikter som inte anses vedertagna gällande historiska skeenden, och vart en sådan riktning leder. Men det finns också en större dagspolitisk kontext som man inte bör ignorera.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingIlustration: Jens Almroth; Shutterstock
Ilustration: Jens Almroth; Shutterstock
Ledare

Var uppmärksam när makten plockar lågt hängande frukt

Epoch Times ledarredaktion

Från och med den 1 juli trädde en ändring av lagen om hets mot folkgrupp i kraft, något som berörs i en artikel i detta nummer. 

En del av ändringarna har tagit uppenbart sikte på förnekande eller förringande av Förintelsen, även om den nya lagtexten i Brottsbalken 16 kap. 8§ inte specifikt nämner det, utan formulerar det som ”... förnekar, ursäktar eller uppenbart förringar ett brott som utgör eller motsvarar folkmord, brott mot mänskligheten, krigsförbrytelse eller aggressionsbrott ...”

Det finns många olika trådar att dra i kring den här frågan, och åtskilliga av dem är känsliga och kontroversiella. Den mest grundläggande torde vara huruvida det ska vara illegalt att uttrycka åsikter som inte anses vedertagna gällande historiska skeenden, och vart en sådan riktning leder. Men det finns också en större dagspolitisk kontext som man inte bör ignorera.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024