loadingFörvaltningsrätten i Göteborg. Myndighetschefen menar att beslutet att utesluta nämndemannen bygger på en samlad bedömning. Foto: Johan Wingborg
Förvaltningsrätten i Göteborg. Myndighetschefen menar att beslutet att utesluta nämndemannen bygger på en samlad bedömning. Foto: Johan Wingborg
Inrikes

Utesluts för kränkande uttalanden om muslimer

Glenn Mattsing

En sverigedemokratisk nämndeman har uteslutits från förvaltningsdomstolen efter uttalanden i sociala medier. Nämndemannen hävdar att muslimer har rätt att slira på sanningen med hänvisning till islam, och att hon är utsatt för ett drev för sina uttalanden.

Efter inlägg om muslimers negativa effekt på det svenska samhället har Förvaltningsrätten i Göteborg beslutat att stänga av nämndemannen Gunilla Gomér, tillika ordförande för Sverigedemokraterna i Alingsås.

Gunilla Gomér (SD) utesluts som nämndeman efter flera år med uppdrag inom både tingsrätten och förvaltningsrätten. Nu överklagar hon. Foto: Privat

Beslutet att stänga av henne togs av Helena von Braun, lagman och myndighetschef vid förvaltningsrätten i Göteborg. Hon förklarar att det har varit en sammantagen bedömning, men att beslutet inte var speciellt svårt att ta.

Yttrandefrihet kan stå emot hets mot folkgrupp

Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad rätt enligt denna grundlag att i ljudradio, tv och vissa liknande överföringar, offentliga uppspelningar ur en databas samt filmer, videogram, ljudupptagningar och andra tekniska upptagningar offentligen uttrycka tankar, åsikter och känslor och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst.

Yttrandefriheten enligt denna grundlag har till ändamål att säkra ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande. I den får inga andra begränsningar göras än de som följer av denna grundlag.

Trots yttrandefriheten kan en person dömas för hets mot folkgrupp, vilket ska ge skydd mot att offentligt sprida uttalanden som hotar eller är nedsättande om en grupp av personer, med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning.

Källa: Riksdagen

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingFörvaltningsrätten i Göteborg. Myndighetschefen menar att beslutet att utesluta nämndemannen bygger på en samlad bedömning. Foto: Johan Wingborg
Förvaltningsrätten i Göteborg. Myndighetschefen menar att beslutet att utesluta nämndemannen bygger på en samlad bedömning. Foto: Johan Wingborg
Inrikes

Utesluts för kränkande uttalanden om muslimer

Glenn Mattsing

En sverigedemokratisk nämndeman har uteslutits från förvaltningsdomstolen efter uttalanden i sociala medier. Nämndemannen hävdar att muslimer har rätt att slira på sanningen med hänvisning till islam, och att hon är utsatt för ett drev för sina uttalanden.

Efter inlägg om muslimers negativa effekt på det svenska samhället har Förvaltningsrätten i Göteborg beslutat att stänga av nämndemannen Gunilla Gomér, tillika ordförande för Sverigedemokraterna i Alingsås.

Gunilla Gomér (SD) utesluts som nämndeman efter flera år med uppdrag inom både tingsrätten och förvaltningsrätten. Nu överklagar hon. Foto: Privat

Beslutet att stänga av henne togs av Helena von Braun, lagman och myndighetschef vid förvaltningsrätten i Göteborg. Hon förklarar att det har varit en sammantagen bedömning, men att beslutet inte var speciellt svårt att ta.

Yttrandefrihet kan stå emot hets mot folkgrupp

Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad rätt enligt denna grundlag att i ljudradio, tv och vissa liknande överföringar, offentliga uppspelningar ur en databas samt filmer, videogram, ljudupptagningar och andra tekniska upptagningar offentligen uttrycka tankar, åsikter och känslor och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst.

Yttrandefriheten enligt denna grundlag har till ändamål att säkra ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande. I den får inga andra begränsningar göras än de som följer av denna grundlag.

Trots yttrandefriheten kan en person dömas för hets mot folkgrupp, vilket ska ge skydd mot att offentligt sprida uttalanden som hotar eller är nedsättande om en grupp av personer, med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning.

Källa: Riksdagen

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024