Succén ”överdriven” för affärsmässigt drivna skolor i Storbritannien


Succén för regeringens cityakademiprogram i Storbritannien kan ha överdrivits för att berättiga byggandet av fler skolor. Elever uppmuntras att ta mindre krävande kurser för att kunna få bättre resultat, sägs i en rapport.

Det har påståtts att skolor som drivs självständigt av affärsföretag eller grupper för olika trossamfund har ansvarat för att förbättra utbildningsmöjligheter i missgynnade områden.

Vid några skolor har man nått examensresultat som är fyra gånger bättre än det nationella medeltalet.

Rapportförfattare Terry Wrigley, högskoleadjunkt från universitetet i Edinburgh, säger emellertid att siffrorna kommer från det faktum att barnen uppmuntras att gå ”lättare” kurser på bekostnad av de traditionella ämnena.

Han noterade att det skett en ökning i antalet barn som tagit GNVQ (General National Vocational Qualification) som är värd fyra GCSE:s (General Certificate for Secondary Education) trots affärsföretagens oro för dess värde.

I motsvarande grad har det varit nedgång i antalet elever som läser geografi, historia och språk.

”Enligt nivån i Europa och i andra konkurrerande länders är dessa elever dåligt utbildade”, säger rapporten.

”Detta är i huvudsak en följd av akademiernas försök att visa snabbt förbättrade resultat genom att införa GNVQ-ekvivalenten.”

”Detta medför emellertid ingen förbättring av kunskaperna i de kärnämnen som det brittiska industriförbundet kräver och anser vara nödvändiga för den ekonomiska utvecklingen.”

Han lade skulden för den 12-faldiga ökningen av antalet barn som tar GNVQ på ”det politiska trycket att förbättra resultaten”. Han jämförde resultaten på de första 14 akademierna med resultaten på de skolor de ersatte.

År 2002 fanns det ett GNVQ-inträde för var tolfte elev jämfört med ett inträde på de tio senaste åren.

Av dem som lyckades få fem A*-C betyg på GCSE förra året studerade endast en tredjedel ett främmande språk jämfört med hälften nationellt sett. Endast 50 procent av eleverna studerade historia eller geografi.

Rapporten påstod också att antalet elever som fick A*–G på GCSE förra året hade blivit färre än 2002.

Nyheter kom ut i samband med att det brittiska underhusets utbildnings- och yrkesvalskommitté krävde att etableringen av citykademier stoppas tills man gjort vidare undersökningar av deras kvalitet.

Den nye premiärministern Gordon Brown har sagt att han planerar att fortsätta bygga fler cityakademier.

Översatt från originalartikel på engelska.