Sopberget måste bort

Vi uppmanas att minska prylsvinnet. (NSR AB, Nordvästra Skånes Renhållnings AB)


Det slängs alldeles för mycket avfall. Enligt de senaste prognoserna kommer avfallsmängderna att öka från tio miljoner ton avfall per år till femton miljoner ton år 2020. Det kommer inte att fungera i längden och detta är något som har uppmärksammats runt om i Sverige och Europa under november månad.

Under vecka 48 pågick EU:s officiella vecka för avfallsminimering och i år gick företagen NSR, LSR och Nårab i Skåne samman för att uppmärksamma prylsvinnet genom projektet Länge leve prylen.

– Länge leve prylen är en uppmaning för att få fler att låta sina prylar hålla längre. På så sätt kan vi förebygga att prylarna hamnar på återvinningscentralerna i förtid. Under hela vecka 48 uppmärksammande vi hur prylar kan få längre liv genom informationsfilmer på lokaltågen i västra Skåne, säger Rikard Almgren, avfallsstrateg på NSR.

Sju saker som kastas bort men borde sparas

Länge leve prylen

Men veckan blev också startskottet för plattformen Länge leve prylen, där man försöker engagera och inspirera människor att vårda sina saker så att de håller längre.

Det är inte bara i Skåne man vill göra människor uppmärksamma på betydelsen av att öka livslängden på de saker vi köper. Olika projekt har skett runt om i Sverige och Europa, med uppmaningen att minska avfallet.

– Det finns många olika liknande kampanjer i hela Sverige. Vår kampanj är nämligen ett bidrag till EU-initiativet ”Europa minskar avfallet” som äger rum en vecka i november varje år. Det var nästan 12 000 aktiviteter anmälda runt om i Europa och alla hade samma fokus: minska avfallsmängderna, säger Almgren.

EU:s avfallstrappa

I Sverige utgår man från EU:s avfallstrappa när man hanterar avfall. Det allra bästa är att försöka förhindra att sopor uppstår överhuvudtaget. Sedan kommer återanvändning, återvinning, energiutvinning och till slut deponering.

– Varje år genererar varje svensk cirka 460 kg avfall. Mängden har ökat i princip varje år från att mätningarna startades för många, många år sedan. I högkonjunktur ökar mängderna mer, i lågkonjunktur lite mindre, någon gång har de också minskat, men i princip är alltså kurvan stadigt uppåtgående, säger Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef på Avfall Sverige.

Mängden hushållsavfall ökar

Avfallsmängden ökar

I Sverige är vi dock duktiga på återvinning och energiutvinning och endast en till två procent avfall deponeras, men trots detta så ökar avfallsmängderna. I Sverige har kommunerna tagit ett stort ansvar för att minska avfallet och mängden farligt avfall, men vi har möjlighet att bli ännu bättre genom att förebygga uppkomsten av avfall.

– Det är uppenbart att det finns mycket användbart som tyvärr blir till avfall. Avfall Sverige och alla kommuner arbetar på olika sätt för att öka återanvändningen och öka medborgarnas medvetenhet. I januari drar Avfall Sverige tillsammans med alla kommuner igång en stor kampanj för ökad återanvändning och för att förebygga att avfall uppstår. Det handlar om att vi måste bli bättre på att laga, låna och återanvända, säger Gripwall.

Det finns många sätt att minska avfallet. På sopor.nu ger man bland annat olika tips på förändringar i vardagen som minskar avfallet.

Tips för mindre avfall

– Köpa färre saker.
– Återanvända genom att sälja och köpa second hand.
– Laga saker som går sönder.
– Ta med egen påse när man går till affären och handlar.
– Planera matinköpen väl så att inget blir gammalt och måste slängas.
– Ge upplevelsepresenter istället för vanliga paket.

Företagen NSR, LSR och Nårab kommer jobba vidare med att minska avfallet och driver projektet Skitlite 2020 som har till syfte att minska avfallsmängderna från jättemycket till skitlite år 2020.

– Inom ramen för detta projekt har en beteendestudie genomförts där vi bland annat följt några pilotfamiljer under deras resa med att minska sina mängder avfall. Resultatet föll mycket väl ut och med detta i ryggen ser vi mycket positivt på att det även går att få till beteendeförändringar när det gäller slit- och slängmentaliteten som finns idag, säger Rikard Almgren.