loadingRegeringen vill se över hur rektorers arbetsvillkor kan förbättras. Arkivbild. Foto: Stina Stjernkvist/TT
Regeringen vill se över hur rektorers arbetsvillkor kan förbättras. Arkivbild. Foto: Stina Stjernkvist/TT
Inrikes

Rektorer måste hyras in – stor omsättning

Anna Lena Wallström/TT

Alltför många rektorer knäar under arbetsbördan och lämnar sin skola efter en termin eller två. Omsättningen har lett till att rektorer måste hyras in. Nu vill regeringen ha förslag på hur skolledarnas arbetsvillkor kan förbättras.

– Rektorernas väldigt besvärliga arbetssituation påverkar ju ledarskapet för lärarna och i slutändan elevernas resultat, säger skolminister Lotta Edholm (L), med anledning av att regeringen låter utreda yrkeskårens förutsättningar att göra ett bra jobb.

Det är känt att rektorernas arbetsbörda har ökat över tid, eftersom både antalet lärare och antalet elever per rektor har ökat.

Rektorers förutsättningar

Utredningen ska:

Analysera rektorers förutsättningar att leda det pedagogiska arbetet.

Föreslå hur förutsättningarna kan förbättras, till exempel vad gäller rektorsområdenas storlek, och hur rektorsomsättningen kan minska.

Föreslå åtgärder för att minska rektorers administrativa börda.

Analysera vilka särskilda behörighetskrav som ska ställas på den som anställs som rektor.

Lämna förslag på hur skickliga rektorer ska söka till och stanna på skolor med stora utmaningar.

Utredningen omfattar rektorer i förskola, grund- och gymnasieskola samt komvux.

Källa: Utbildningsdepartementet

(TT)

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingRegeringen vill se över hur rektorers arbetsvillkor kan förbättras. Arkivbild. Foto: Stina Stjernkvist/TT
Regeringen vill se över hur rektorers arbetsvillkor kan förbättras. Arkivbild. Foto: Stina Stjernkvist/TT
Inrikes

Rektorer måste hyras in – stor omsättning

Anna Lena Wallström/TT

Alltför många rektorer knäar under arbetsbördan och lämnar sin skola efter en termin eller två. Omsättningen har lett till att rektorer måste hyras in. Nu vill regeringen ha förslag på hur skolledarnas arbetsvillkor kan förbättras.

– Rektorernas väldigt besvärliga arbetssituation påverkar ju ledarskapet för lärarna och i slutändan elevernas resultat, säger skolminister Lotta Edholm (L), med anledning av att regeringen låter utreda yrkeskårens förutsättningar att göra ett bra jobb.

Det är känt att rektorernas arbetsbörda har ökat över tid, eftersom både antalet lärare och antalet elever per rektor har ökat.

Rektorers förutsättningar

Utredningen ska:

Analysera rektorers förutsättningar att leda det pedagogiska arbetet.

Föreslå hur förutsättningarna kan förbättras, till exempel vad gäller rektorsområdenas storlek, och hur rektorsomsättningen kan minska.

Föreslå åtgärder för att minska rektorers administrativa börda.

Analysera vilka särskilda behörighetskrav som ska ställas på den som anställs som rektor.

Lämna förslag på hur skickliga rektorer ska söka till och stanna på skolor med stora utmaningar.

Utredningen omfattar rektorer i förskola, grund- och gymnasieskola samt komvux.

Källa: Utbildningsdepartementet

(TT)

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024