Regeringen vill sänka asylsreglerna till EU:s lägstanivå

Åsa Romson och Stefan Löfven vid presskonferens där de presenterade regeringens nya hårdare regler för att minska asylsökandet i Sverige. (Skärmdump)


Regeringen vill begränsa Sveriges asylregler till EU:s miniminivå, för att få fler flyktingar att söka asyl i andra länder. Vid en presskonferens på tisdagseftermiddagen berättade statsminister Stefan Löfven (S) och vice statsminister Åsa Romson (MP) om flera förslag som ska ”skapa andrum” i asylmottagandet.

Trycket på Migrationsverket är nu enormt högt. Statsministern nämnde att 80 000 personer har sökt asyl i Sverige under de senaste två månaderna.

– Det motsvarar 25 miljoner asylsökande i EU på ett år, sade han.

Antalet barn som kommit till Sverige under perioden motsvarar mer än 100 skolklasser.

– Vi har nu en ohållbar situation. Nu måste fler söka asyl och skydd i andra länder, sade Löfven.
Statsministern upprepade på presskonferensen det mantra han uttalat många gånger de senaste månaderna, att det bara är på EU-nivå som hållbara lösningar av flyktingkrisen kan åstadkommas. Framför allt anser han att EU:s yttre gräns måste stärkas och att fler länder behöver hjälpa till med att ta emot flyktingar.

Tidsbegränsade undantag

De tidsbegränsade svenska åtgärder som nu föreslagits är till för att skapa en mera hållbar situation fram tills EU kunnat lösa frågan på gemensam nivå.

Förslagen innebär en tillfällig, treårig, lagändring som anpassar de svenska asylreglerna till miniminivåerna i internationella konventioner och EU-rätten. Löfven hade ingen siffra på hur mycket han tror detta ska minska flyktingströmmen till Sverige. Men han ser för sig att det ska ”kraftigt reducera antalet”. Han hoppas att lagen kan träda i kraft sista april.

Regeringen föreslår följande undantag i utlänningslagen:

  1. Tidsbegränsade uppehållstillstånd för skyddsbehövande utom kvotflyktingar.
  2. Begränsad rätt till anhöriginvandring för skyddsbehövande med tidsbegränsade tillstånd.
  3. Skärpta försörjningskrav.
  4. Övriga skyddsbehövande ska inte ha rätt till uppehållstillstånd.
  5. Bestämmelsen om uppehållstillstånd på grund av synnerligen/särskilt ömmande omständigheter ska ersättas av en bestämmelse som medger att uppehållstillstånd kan beviljas av humanitära skäl i vissa mycket begränsade undantagsfall.

Dessutom vill regeringen göra det möjligt att genomföra den kontroversiella medicinska åldersbestämningen. Metoderna för detta har tidigare kritiserats av läkare.

Medicinsk åldersbestämning

Romson och Löfven motiverade förslaget om medicinsk åldersbestämning med att det måste finnas ”en ordning” kring mottagandet av ensamkommande flyktingbarn, och en säkerhet kring att de som kommer i den kategorin verkligen är under 18 år.

Man vill också införa id-kontroller på samtliga kollektiva transportsätt till Sverige. Konkret innebär det id-kontroller på färjorna mellan Helsingborg och Helsingör samt på tåg- och busstrafiken över Öresundsbron.

Romson, som bytt fot i frågan, och Löfven sade att de tuffa förslagen diskuterats och väckt starka känslor i deras båda partier.

– Jag tror att medlemmarna blir chockade av förslaget och jag tror att det går en chockvåg genom det medmänskliga Sverige och att det även skapar en chockvåg ut i Europa, sade Romson.

Tufft beslut

– Det har varit ett tufft beslut men jag känner att det är rätt, sade Löfven, som hoppas att åtgärderna ska sätta press på andra EU-länder att ta större ansvar.

Nu ska regeringen diskutera förslagen med Alliansen och Vänsterpartiet. Diskussionerna ska liksom vid den förra migrationsuppgörelsen ledas av arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) och migrations- och justitieminister Morgan Johansson (S).

Löfven hade tidigare under tisdagen informerat sina danska och tyska kollegor, Lars Løkke Rasmussen och Angela Merkel samt EU:s olika ledare.

Trots dessa kraftiga begränsningar i asylrätten tror regeringens ledare inte att de räcker :

– Arbetet är långt, långt ifrån över, sade Stefan Löfven.