loadingRiksrevisionen menar att myndigheter, såsom Socialstyrelsen och Sis, brister i insatser när barn är misstänkta för grova brott. Foto: Susanne W. Lamm
Riksrevisionen menar att myndigheter, såsom Socialstyrelsen och Sis, brister i insatser när barn är misstänkta för grova brott. Foto: Susanne W. Lamm
Inrikes

Myndigheter brister i insatser när barn är misstänkta för grova brott

Tony Lingefors

Statens samlade insatser för att bryta grov kriminalitet hos barn är inte tillräckligt effektiva. Det visar en granskning från Riksrevisionen, som menar att det behövs en tydligare nationell styrning. 

Riksrevisionen granskning omfattar regeringen, Socialstyrelsen, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Statens institutionsstyrelse (Sis) och Kriminalvården samt myndigheternas samverkan med kommunernas socialtjänst.

Av de barn som blivit registrerade för grova brott misstänks 90 procent för nya brott inom 3,5 år. Trots att barnen i fråga har fått sociala insatser, är kända av polis och har utretts av rättsväsendet lyckas mindre än var tionde skaffa sig grundläggande högskolebehörighet.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingRiksrevisionen menar att myndigheter, såsom Socialstyrelsen och Sis, brister i insatser när barn är misstänkta för grova brott. Foto: Susanne W. Lamm
Riksrevisionen menar att myndigheter, såsom Socialstyrelsen och Sis, brister i insatser när barn är misstänkta för grova brott. Foto: Susanne W. Lamm
Inrikes

Myndigheter brister i insatser när barn är misstänkta för grova brott

Tony Lingefors

Statens samlade insatser för att bryta grov kriminalitet hos barn är inte tillräckligt effektiva. Det visar en granskning från Riksrevisionen, som menar att det behövs en tydligare nationell styrning. 

Riksrevisionen granskning omfattar regeringen, Socialstyrelsen, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Statens institutionsstyrelse (Sis) och Kriminalvården samt myndigheternas samverkan med kommunernas socialtjänst.

Av de barn som blivit registrerade för grova brott misstänks 90 procent för nya brott inom 3,5 år. Trots att barnen i fråga har fått sociala insatser, är kända av polis och har utretts av rättsväsendet lyckas mindre än var tionde skaffa sig grundläggande högskolebehörighet.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024