Kinesiska produkter toppar listan på borttagna varor från marknaden i Europa
EU kommissionären för konsumentvaror, Meglena Kuneva från Bulgarien svarar på frågor från media på presskonferensen den 20 april, då Rapex rapport för 2008 presenterades på EU:s huvudkontor i Bryssel. (Foto: Dominique Faget/ AFP)


Förra året togs 16 procent fler farliga produkter bort från den europeiska marknaden jämfört med 2007. Två tredjedelar av de hälsovådliga produkterna kom från Kina.

Finland drog förra året tillbaka 64 farliga produkter från marknaden genom det så kallade Rapex-systemet, det var 20 produkter färre än 2007, skriver den finska nyhetstidningen Helsingin Sanomat.

Rapex-systemet är ett hjälpmedel för EU:s medlemsländer i förebyggandet av risker för konsumenters hälsa och säkerhet.

De kinesiska produkterna som har tagits bort ökade med 7 procent 2008 jämfört med året innan. Det finns också en ökande mängd kinesiska produkter på den europeiska marknaden.

Det mesta som togs bort var leksaker, produkter till barn, elektriska produkter och motorfordon. De flesta anmälningarna kom från Spanien, Slovakien, Grekland och Ukraina.

 

 

 

 

Fakta om Rapex  (Rapid Alert System for non-food consumer products)

Rapexsystemet inrättades 1984 och är ett hjälpmedel för medlemsländerna när det gäller att förebygga risker för konsumenternas hälsa och säkerhet. Systemet bygger på ett snabbt informationsutbyte som gör att de nationella myndigheterna i medlemsländerna kan anmäla till kommissionen om de upptäcker att det förekommer farliga produkter på EU-marknaden som inte räknas som livsmedel. När en produkt har uppmärksammats på EU-nivå leder det till att den antingen förbjuds eller bara får säljas på vissa villkor.

Källa: Europakommissionen