loadingDen traditionella renskötseln i norr Norge hotas nu av massiv vindkraftsutbyggnad, detta för att inte använda norsk fossilgas i Norge. Foto: Shutterstock
Den traditionella renskötseln i norr Norge hotas nu av massiv vindkraftsutbyggnad, detta för att inte använda norsk fossilgas i Norge. Foto: Shutterstock
Krönika

Jan Blomgren: Hyckleri om fossila bränslen

Jan Blomgren

Ett exempel på samtidens neurotiska förhållande till fossila bränslen ges av de norska planerna på elektrifiering av sin hantering av fossilgas. Det finns storstilade planer i Norge på att förstöra naturen i ett område större än Danmark för att upprätthålla självbilden moraliskt föredöme. 

Säg ”Melköya” till en renskötande same i Finnmarken i norra Norge, och blicken svartnar. Ett föreslaget projekt på denna lilla ö utgör ett stort hot mot rennäringen i en region stor som Danmark. Detta tarvar en bakgrundsbeskrivning. 

Melköya ligger nästan så långt norrut man kan komma i Europa. Den ligger strax nordväst om Hammerfest, vilken tidigare hade status som världens nordligaste stad, en titel som numera Honningsvåg har övertagit. Nästan hela ön är en industrianläggning för att ta emot och processa fossilgas. I havet utanför ligger gasfältet Snöhvit. Från borrhål på havsbotten leds gasen genom rör till Melköya, där gasen processas och kondenseras till flytande naturgas. Denna flytande gas exporteras sedan med tankbåtar.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingDen traditionella renskötseln i norr Norge hotas nu av massiv vindkraftsutbyggnad, detta för att inte använda norsk fossilgas i Norge. Foto: Shutterstock
Den traditionella renskötseln i norr Norge hotas nu av massiv vindkraftsutbyggnad, detta för att inte använda norsk fossilgas i Norge. Foto: Shutterstock
Krönika

Jan Blomgren: Hyckleri om fossila bränslen

Jan Blomgren

Ett exempel på samtidens neurotiska förhållande till fossila bränslen ges av de norska planerna på elektrifiering av sin hantering av fossilgas. Det finns storstilade planer i Norge på att förstöra naturen i ett område större än Danmark för att upprätthålla självbilden moraliskt föredöme. 

Säg ”Melköya” till en renskötande same i Finnmarken i norra Norge, och blicken svartnar. Ett föreslaget projekt på denna lilla ö utgör ett stort hot mot rennäringen i en region stor som Danmark. Detta tarvar en bakgrundsbeskrivning. 

Melköya ligger nästan så långt norrut man kan komma i Europa. Den ligger strax nordväst om Hammerfest, vilken tidigare hade status som världens nordligaste stad, en titel som numera Honningsvåg har övertagit. Nästan hela ön är en industrianläggning för att ta emot och processa fossilgas. I havet utanför ligger gasfältet Snöhvit. Från borrhål på havsbotten leds gasen genom rör till Melköya, där gasen processas och kondenseras till flytande naturgas. Denna flytande gas exporteras sedan med tankbåtar.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024