Ideologisk offensiv mot Kinas studenter


I ett försök att kontrollera universitetsstudenters tänkande har det kinesiska utbildningsministeriet nyligen gått ut med ett krav på minst en ”politisk lärare” per 400 elever.

Enligt en rapport på Sina.com.cn kräver utbildningsministeriet vidare att varje lärosäte för högre utbildning, såsom högskolor och universitet, har en egen lärar- och forskarkår på det ideologiska området. Lärarna ska dessutom vara kvalificerade, det vill säga endera professionellt utbildade eller särskilt betrodda av kommunistpartiets myndigheter.

De ”politiska lärarna” måste vara partimedlemmar och ha minst en mastersexamen i de relevanta ämnena. De förväntas följa den centrala kommunistmaktens linje vad gäller principer och inriktning. Förutom att hålla ideologilektioner ska de hålla andra typer av lektioner eller tjänstgöra som studentrådgivare.

Den kinesiske forskaren Fang Jue, bosatt i USA, kommenterade rapporten såhär:

”Sedan Kina började reform- och öppenhetsarbetet 1978 har det funnits vidsynta intellektuella och ledare som påtalat behovet av att förändra den politiska undervisningen vid universiteten. Man har till och med väckt frågan om att helt avskaffa den. I slutet av 80-talet hade de politiska lektionerna förändrats mycket. Marxistisk filosofi hade tagits bort och marxistisk politisk ekonomi hade ersatts med socialistisk ekonomisk uppbyggnad, vilken fokuserade på praktiska frågor inom Kinas moderniseringsprogram.

Efter nedslaget på demokratirörelsen 1989 satte man återigen fokus på politisk utbildning. Man lade särskild vikt vid att utbilda högskolestudenter i behovet av att bekämpa ‘fredlig omvandling’ och ‘borgerlig liberalisering’. Mot slutet av 90-talet hade man nått vägs ände med den här typen av politisk utbildning. Studenterna avskydde det och föräldrarna tyckte det var slöseri med tid och energi. På grund av detta blev man slappare med den politiska utbildningen men ingen fundamental förändring gjordes. På senare tid har partiledaren Hu Jintao upprepade gånger betonat behovet av att stärka det politiska arbetet med högskolestudenter, öka antalet politiska lektioner, utbilda lärarna bättre och upprätthålla ett visst antal politiska lärare per elev. Detta visar den extrema vänsterideologin i Hus partilinje.”

Liu Xiaozhu, en annan kinesisk forskare bosatt i USA, som har sociologi som specialområde, påpekade:

”Detta är en underlig utveckling. Det är som en ideologisk tankebubbla som fanns tidigare. Den allmänna trenden är att högskolor och dess studenter blir mindre och mindre entusiastiska över marxism-leninism eftersom det inte har någon plats i en marknadsekonomi. Det är bara slöseri med studenternas tid och energi, så det har blivit allt färre lektioner inom detta område.

Somliga lärare inom marxist-leninistisk teori tror inte själva på vad de undervisar. Ideologin har i praktiken gått under. Nu försöker kommunistmyndigheterna förespråka det igen, men det kommer att visa sig kontraproduktivt i längden. Folks sinnen och marknadslagarna går inte att vända. vare sig man stärker denna ideologi eller inte kommer den att hamna på historiens soptipp.”

http://en.epochtimes.com/n2/china/ideology-control-tighten-college-china-5663.html