loadingDet kinesiska telekombolaget Huawei får ta del av information om svenska mobiloperatörer har regeringen beslutat. Arkivbild Foto: Ng Han Guan/AP/TT
Det kinesiska telekombolaget Huawei får ta del av information om svenska mobiloperatörer har regeringen beslutat. Arkivbild Foto: Ng Han Guan/AP/TT
Inrikes

Huawei får ta del av hemlig information

TT

Regeringen har beslutat att det kinesiska telekombolaget Huawei ska få tillgång till hemlig information om svenska mobiloperatörer, rapporterar Dagens Industri som hänvisar till Telekomnyheterna.

Justitiekanslern (JK) har tidigare vänt sig till regeringen med en hemställan om ett undantag från sekretessen efter att Huawei inlett ett skiljedomsförfarande gentemot den svenska staten där företaget begärt tillgång till allt material i ärendet.

”Uppgiftslämnandet ska begränsas till vad Justitiekanslern anser är nödvändigt för att bevaka statens rätt och föra dess talan i skiljeförfarandet. Vid ett utlämnande ska Justitiekanslern göra ett förbehåll om att Motpartsombudet inte får utnyttja uppgifterna utanför processen eller lämna dem vidare till Huawei eller någon utomstående”, skriver regeringen i sitt beslut.

Hela historien går tillbaka till oktober 2020 då Post- och telestyrelsen (PTS) utestängde den kinesiska jätten, som konkurrerar med bland annat Ericsson, från det svenska 5G-nätet. Detta på inrådan av Säkerhetspolisen och Försvarsmakten som pekat ut Huawei som ett säkerhetshot. Bolaget sades bland annat ha kopplingar till Kinas kommunistparti.

PTS har i ett utlåtande till Justitiekanslern anfört att ”den skada som kan orsakas de berörda företagen genom att uppgifterna röjs för Huawei torde vara begränsad med hänsyn till de förändringar som skett på marknaden sedan dess”.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingDet kinesiska telekombolaget Huawei får ta del av information om svenska mobiloperatörer har regeringen beslutat. Arkivbild Foto: Ng Han Guan/AP/TT
Det kinesiska telekombolaget Huawei får ta del av information om svenska mobiloperatörer har regeringen beslutat. Arkivbild Foto: Ng Han Guan/AP/TT
Inrikes

Huawei får ta del av hemlig information

TT

Regeringen har beslutat att det kinesiska telekombolaget Huawei ska få tillgång till hemlig information om svenska mobiloperatörer, rapporterar Dagens Industri som hänvisar till Telekomnyheterna.

Justitiekanslern (JK) har tidigare vänt sig till regeringen med en hemställan om ett undantag från sekretessen efter att Huawei inlett ett skiljedomsförfarande gentemot den svenska staten där företaget begärt tillgång till allt material i ärendet.

”Uppgiftslämnandet ska begränsas till vad Justitiekanslern anser är nödvändigt för att bevaka statens rätt och föra dess talan i skiljeförfarandet. Vid ett utlämnande ska Justitiekanslern göra ett förbehåll om att Motpartsombudet inte får utnyttja uppgifterna utanför processen eller lämna dem vidare till Huawei eller någon utomstående”, skriver regeringen i sitt beslut.

Hela historien går tillbaka till oktober 2020 då Post- och telestyrelsen (PTS) utestängde den kinesiska jätten, som konkurrerar med bland annat Ericsson, från det svenska 5G-nätet. Detta på inrådan av Säkerhetspolisen och Försvarsmakten som pekat ut Huawei som ett säkerhetshot. Bolaget sades bland annat ha kopplingar till Kinas kommunistparti.

PTS har i ett utlåtande till Justitiekanslern anfört att ”den skada som kan orsakas de berörda företagen genom att uppgifterna röjs för Huawei torde vara begränsad med hänsyn till de förändringar som skett på marknaden sedan dess”.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024