loadingTältläger vid Stockholms universitet. Skribenten menar att högskolor och universitet inte ska vara en plats för utrikespolitik. Foto: Marcus Strand
Tältläger vid Stockholms universitet. Skribenten menar att högskolor och universitet inte ska vara en plats för utrikespolitik. Foto: Marcus Strand
Debatt

Gretas tältläger hotar universitetens neutralitet

Markus Johansson-Martis, Alexander Cenusa, Samuel Andersson, André Popovski och Noah Stutzinsky

Vi uppmanar alla studenter och medarbetare vid universitet och högskolor att stå enade i att försvara den fria forskningen och inte agera som politiska aktörer. Att ge efter för Greta Thunbergs krav undergräver trovärdigheten och ökar hotbilden mot judar. Universiteten ska vara en plats för öppen och fri diskussion, skriver Konservativa Studentförbundet. 

Medan Greta Thunberg och hennes anhängare upprättar otillåtna tältläger på universitetscampus runt om i Sverige, blir det alltmer uppenbart att de har missförstått universitetets verkliga syfte. Universitet och högskolor bör vara neutrala bastioner för fri forskning och oberoende forum för tankeutbyte, inte verktyg som politiskt extrema grupper kan utnyttja för att främja sina agendor. Konservativa förbundet står därför helt bakom rektor Erik Renströms tydliga svar till studentaktivisterna och uppmanar fler universitet och högskolor att följa hans exempel.

Rektorns syn på universitetens roll är tydlig och bestämd: universiteten ska inte engagera sig i utrikespolitiska frågor. Medarbetare, studenter och intressegrupper bör inte förvänta sig att universitetet agerar som en politisk aktör genom att uttrycka specifika politiska ställningstaganden eller ta officiell ställning i politiska debatter. Den ståndpunkten skyddar inte bara universitetets objektivitet och oberoende, som är grundlagsskyddade enligt 1 kap 9 § i regeringsformen, utan även dess roll som en neutral kunskapsinstitution.

Följaktligen bör universitetet inte ge efter för några krav på offentliga uttalanden, flaggningar eller manifestationer som medför politiska ställningstaganden, oavsett om det gäller påtryckningar från aktivister i Lund eller Greta Thunbergs uppmaningar till Stockholms universitet och Kungliga Tekniska Högskolan att avbryta internationella samarbeten med Israel.

Att ge efter för dessa krav skulle riskera att misskreditera universitetet som en neutral kunskapsinstitution. Dessutom skulle det normalisera en ordning där diverse grupper med extrem politisk inriktning kan påverka akademins riktning genom att omvandla dessa institutioner till politiska arenor eller tältläger på obestämd tid. Erfarenheterna från högskolor i USA visar hur skadlig en sådan ordning kan vara, med otaliga exempel på hur judiska studenter och professorer nekas tillträde och i värsta fall grovt misshandlas. Sådana förhållanden ska aldrig få fäste i vårt land under några omständigheter.

Om högskolorna tillmötesgår Gretas krav på politiska ställningstaganden ökar det hotbilden mot judar på campus.

Som konservativa är det vår uppgift att stå upp för en miljö där akademisk frihet och institutionell neutralitet prioriteras över tillfällig och skadlig politisk aktivism. Vi uppmanar alla studenter och medarbetare vid svenska universitet och högskolor att stå enade i att försvara våra lärosätens integritet och oberoende. Genom att bibehålla en icke-politiserad och neutral akademisk atmosfär kan vi säkerställa att universiteten fortsätter vara platser för fri och öppen diskussion och forskning, vilket är avgörande för både individuell och kollektiv utveckling.

Att upprätta otillåtna tältläger när solen lyser och värmen är framme är inte, som vissa aktivister kanske tror, ett modigt uttryck i yttrandefrihetens namn, utan det är i själva verket bara onödiga störningar för andra studenter.

Om högskolorna skulle tillmötesgå Gretas och hennes vänners krav på politiska ställningstaganden i internationella konflikter, öppnar det dörren för ytterligare politisering och öka hotbilden mot judar som vistas på campus. Det står därför klart för alla utomstående att aktivismen från Greta och hennes vänner inte bara verkar vara ineffektiv i att påverka internationella konflikter, utan ironiskt nog också motverkar hennes egen miljökamp på grund av den nedskräpning som följer.

Markus Johansson-Martis, ordförande för Konservativa förbundet

Alexander Cenusa, distriktsordförande för Konservativa förbundet Stockholm

Samuel Andersson, distriktsordförande för Konservativa förbundet Skåne

André Popovski, ordförande för Konservativa förbundet Uppsala

Noah Stutzinsky, ordförande för Konservativa förbundet på Stockholms universitet

Detta är en opinionstext. Åsikterna är skribenternas egna.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingTältläger vid Stockholms universitet. Skribenten menar att högskolor och universitet inte ska vara en plats för utrikespolitik. Foto: Marcus Strand
Tältläger vid Stockholms universitet. Skribenten menar att högskolor och universitet inte ska vara en plats för utrikespolitik. Foto: Marcus Strand
Debatt

Gretas tältläger hotar universitetens neutralitet

Markus Johansson-Martis, Alexander Cenusa, Samuel Andersson, André Popovski och Noah Stutzinsky

Vi uppmanar alla studenter och medarbetare vid universitet och högskolor att stå enade i att försvara den fria forskningen och inte agera som politiska aktörer. Att ge efter för Greta Thunbergs krav undergräver trovärdigheten och ökar hotbilden mot judar. Universiteten ska vara en plats för öppen och fri diskussion, skriver Konservativa Studentförbundet. 

Medan Greta Thunberg och hennes anhängare upprättar otillåtna tältläger på universitetscampus runt om i Sverige, blir det alltmer uppenbart att de har missförstått universitetets verkliga syfte. Universitet och högskolor bör vara neutrala bastioner för fri forskning och oberoende forum för tankeutbyte, inte verktyg som politiskt extrema grupper kan utnyttja för att främja sina agendor. Konservativa förbundet står därför helt bakom rektor Erik Renströms tydliga svar till studentaktivisterna och uppmanar fler universitet och högskolor att följa hans exempel.

Rektorns syn på universitetens roll är tydlig och bestämd: universiteten ska inte engagera sig i utrikespolitiska frågor. Medarbetare, studenter och intressegrupper bör inte förvänta sig att universitetet agerar som en politisk aktör genom att uttrycka specifika politiska ställningstaganden eller ta officiell ställning i politiska debatter. Den ståndpunkten skyddar inte bara universitetets objektivitet och oberoende, som är grundlagsskyddade enligt 1 kap 9 § i regeringsformen, utan även dess roll som en neutral kunskapsinstitution.

Följaktligen bör universitetet inte ge efter för några krav på offentliga uttalanden, flaggningar eller manifestationer som medför politiska ställningstaganden, oavsett om det gäller påtryckningar från aktivister i Lund eller Greta Thunbergs uppmaningar till Stockholms universitet och Kungliga Tekniska Högskolan att avbryta internationella samarbeten med Israel.

Att ge efter för dessa krav skulle riskera att misskreditera universitetet som en neutral kunskapsinstitution. Dessutom skulle det normalisera en ordning där diverse grupper med extrem politisk inriktning kan påverka akademins riktning genom att omvandla dessa institutioner till politiska arenor eller tältläger på obestämd tid. Erfarenheterna från högskolor i USA visar hur skadlig en sådan ordning kan vara, med otaliga exempel på hur judiska studenter och professorer nekas tillträde och i värsta fall grovt misshandlas. Sådana förhållanden ska aldrig få fäste i vårt land under några omständigheter.

Om högskolorna tillmötesgår Gretas krav på politiska ställningstaganden ökar det hotbilden mot judar på campus.

Som konservativa är det vår uppgift att stå upp för en miljö där akademisk frihet och institutionell neutralitet prioriteras över tillfällig och skadlig politisk aktivism. Vi uppmanar alla studenter och medarbetare vid svenska universitet och högskolor att stå enade i att försvara våra lärosätens integritet och oberoende. Genom att bibehålla en icke-politiserad och neutral akademisk atmosfär kan vi säkerställa att universiteten fortsätter vara platser för fri och öppen diskussion och forskning, vilket är avgörande för både individuell och kollektiv utveckling.

Att upprätta otillåtna tältläger när solen lyser och värmen är framme är inte, som vissa aktivister kanske tror, ett modigt uttryck i yttrandefrihetens namn, utan det är i själva verket bara onödiga störningar för andra studenter.

Om högskolorna skulle tillmötesgå Gretas och hennes vänners krav på politiska ställningstaganden i internationella konflikter, öppnar det dörren för ytterligare politisering och öka hotbilden mot judar som vistas på campus. Det står därför klart för alla utomstående att aktivismen från Greta och hennes vänner inte bara verkar vara ineffektiv i att påverka internationella konflikter, utan ironiskt nog också motverkar hennes egen miljökamp på grund av den nedskräpning som följer.

Markus Johansson-Martis, ordförande för Konservativa förbundet

Alexander Cenusa, distriktsordförande för Konservativa förbundet Stockholm

Samuel Andersson, distriktsordförande för Konservativa förbundet Skåne

André Popovski, ordförande för Konservativa förbundet Uppsala

Noah Stutzinsky, ordförande för Konservativa förbundet på Stockholms universitet

Detta är en opinionstext. Åsikterna är skribenternas egna.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024