Du får heta (nästan) vad du vill
Äppelblom - skulle kanske platsa som förnamn enligt Skatteverket? (Foto: Barbro Plogander)


Tycker du inte om ditt förnamn? Passar det inte din personlighet eller har du av någon anledning fått fel association till ditt namn? Ja, skälen kan vara många till att vilja ha ett annat förnamn och det går att byta ut det mot ett annat.

Det är till Skatteverket man vänder sig om man vill byta förnamn eller efternamn. Förr var det förknippat med stora svårigheter, det var så många faktorer att ta hänsyn till. Nu har Skatteverket gått igenom sina regler för byte av förnamn och gjort det lättare.

Principen ska vara att du ska få heta det du vill heta.

Nu finns det en namnlag och den gäller fortfarande, så lite regler finns allt kvar. Barn kan inte ges vilka namn som helst eftersom det skulle kunna leda till obehag för barnet. Inte heller kan ett namn som skulle kunna väcka anstöt accepteras, eller ett namn som uppenbarligen är olämpligt som förnamn.

– Namn på substantiv som förekommer i naturen kan nu utgöra ett tillskott till namnfloran (Östfront, Sommarbris). Även företagsnamn kan komma ifråga, men prövningen bör utgå från obehagskriteriet. Det innebär att till exempel Melitta bör gå bra men inte Durex, säger Lars Tegenfeldt i ett pressmeddelande från Skatteverket.