loadingClaude Debussy, den impressionistiska musikens fader, skapade ömsom varm, ömsom kall musik.   
Foto: Nadar
Claude Debussy, den impressionistiska musikens fader, skapade ömsom varm, ömsom kall musik. Foto: Nadar
Musik

Det vita tornet

Magnus Löwendahl

När Claude Debussy år 1910 färdigställer första bandet av sina pianopreludier är han en berömd man och känd som den impressionistiska musikens fader, en unik och raffinerad nydanare av musikens tonalitet och klangvärld.

Berömd blev Debussy när hans egensinniga snille ledde honom bort från de konventioner som sade att en tonsättares musik, på det hela taget, ska ha skalans första ton som hemvist och göra sina huvudsakliga utflykter till och från ackordet på skalans femte ton.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingClaude Debussy, den impressionistiska musikens fader, skapade ömsom varm, ömsom kall musik.   
Foto: Nadar
Claude Debussy, den impressionistiska musikens fader, skapade ömsom varm, ömsom kall musik. Foto: Nadar
Musik

Det vita tornet

Magnus Löwendahl

När Claude Debussy år 1910 färdigställer första bandet av sina pianopreludier är han en berömd man och känd som den impressionistiska musikens fader, en unik och raffinerad nydanare av musikens tonalitet och klangvärld.

Berömd blev Debussy när hans egensinniga snille ledde honom bort från de konventioner som sade att en tonsättares musik, på det hela taget, ska ha skalans första ton som hemvist och göra sina huvudsakliga utflykter till och från ackordet på skalans femte ton.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024