loadingFörra året betalade kommunerna ut över 10 miljarder kronor i ekonomiskt bistånd, så kallat socialbidrag. Foto: Johan Landquist Luxemburg
Förra året betalade kommunerna ut över 10 miljarder kronor i ekonomiskt bistånd, så kallat socialbidrag. Foto: Johan Landquist Luxemburg
Inrikes

Allt fler äldre får långvarigt ekonomiskt bistånd

Epoch Times

Antalet hushåll som fick ekonomiskt bistånd förra året minskade. Däremot syns en ökning bland de som är 65 år och äldre med långvarigt bistånd. Ökningen är störst bland kvinnor, enligt Socialstyrelsen.

Förra året betalade kommunerna ut 10,4 miljarder kronor till nästan 146 000 hushåll i ekonomiskt bistånd, så kallat socialbidrag. År 2022 var antalet hushåll drygt 161 000. 

Under 2023 fick omkring 262 000 personer ekonomiskt bistånd, varav drygt 86 700 kvinnor, 90 400 män och 85 200 barn.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingFörra året betalade kommunerna ut över 10 miljarder kronor i ekonomiskt bistånd, så kallat socialbidrag. Foto: Johan Landquist Luxemburg
Förra året betalade kommunerna ut över 10 miljarder kronor i ekonomiskt bistånd, så kallat socialbidrag. Foto: Johan Landquist Luxemburg
Inrikes

Allt fler äldre får långvarigt ekonomiskt bistånd

Epoch Times

Antalet hushåll som fick ekonomiskt bistånd förra året minskade. Däremot syns en ökning bland de som är 65 år och äldre med långvarigt bistånd. Ökningen är störst bland kvinnor, enligt Socialstyrelsen.

Förra året betalade kommunerna ut 10,4 miljarder kronor till nästan 146 000 hushåll i ekonomiskt bistånd, så kallat socialbidrag. År 2022 var antalet hushåll drygt 161 000. 

Under 2023 fick omkring 262 000 personer ekonomiskt bistånd, varav drygt 86 700 kvinnor, 90 400 män och 85 200 barn.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024