Virusutbrottet kräver en granskning av Kinas forskning på biovapen
Personal i en karantänzon i Wuhan visar ett prov efter att ha tagit prov på en patient som misstänks ha smittats av coronaviruset, den 4 februari 2020. Foto: STR/AFP via Getty Images


Ursprunget till det nya coronaviruset som har lett till isolering av 34 kinesiska städer och som nu har spridits till 35 länder utanför Kina är fortfarande oklart.

Tidiga rapporter från Kina hävdade att källan var en livsmedelsmarknad med levande djur, i Wuhan, provinshuvudstad i Hubei. Man menade att fladdermöss kunde vara orsaken.

Andra rapporter hävdade att källan kan ha varit det statliga Wuhan Institute of Virology (institut för virusforskning) nära marknaden, där viruset kan ha läckt från landets högsäkerhetslabb, P4, för de mest smittsamma och farliga ämnena.

Den ursprungliga rapporten som skrev om P4-labbet som en möjlig källa publicerades av GreatGameIndia, en tidskrift om geopolitik och internationella relationer. Andra publikationer, som The Washington Times, följde, med intervjuer som hävdade samma sak.

Det har inte kunnat avfärdas att viruset skulle komma från labbet, men idén har kritiserats av många nyhetsutgåvor eftersom en del av kopplingarna ännu inte har bevisats.

Oavsett varifrån coronaviruset kommit har uppmärksamheten kring P4-labbet satt strålkastaren på den kinesiska regimens påstådda program för biologisk krigföring. Det väcker frågor om hur P4-labbet i Wuhan används.

Konventionen mot biologiska vapen

Det huvudsakliga argumentet emot idén att den kinesiska regimen har ett program för biologisk krigföring är det faktum att Kina har varit med i konventionen mot biologiska vapen, Biological Weapons Convention (BWC) sedan 1984, vilket förbjuder dem från att utveckla biologiska vapen.

En snabb genomläsning av officiella dokument och strategier ger dock snabbt skäl till tvivel kring hur väl den kinesiska regimen har följt BWC. En rapport från USA:s utrikesdepartement från augusti 2019 ger den amerikanska bedömningen att Kina har haft ett offensivt program för biologiska vapen från åtminstone 1950-talet till slutet av 1980-talet, och trots att de skrivit på BWC ”finns det ingen tillgänglig information som visar att Kina vidtagit åtgärder för att fullfölja fördragets skyldigheter” att ”avveckla eller förstöra” all sorts biologiska vapen som de har utvecklat tidigare.

Rapporten noterar även att den kinesiska regimen ”under den rapporterade perioden ägnade sig åt biologiska aktiviteter med potentiellt dubbla användningsområden, vilket väcker oro kring hur de följer BWC.”

Med andra ord kan en del forskningsprogram hos den kinesiska regimen användas både i fredliga och fientliga avsikter. Rapporten noterar att ”Tillgänglig information på studier av forskare vid kinesiska militära, medicinska institutioner ofta identifierar biologiska aktiviteter med en möjligt onormal karaktär … med potentiella applikationer med dubbla användningsområden.”

Kopplingar till militären

Rick Fischer vid International Assessment and Strategy Center och gästskribent för Epoch Times, säger i en intervju att amerikanska bedömningar inom stat och underrättelsetjänst hävdar att ”Kina har utvecklat de här vapnen hela tiden.”

Fischer noterar att man efter SARS-utbrottet 2002 och 2003 misstänkte att program för biologisk krigföring i Kina hade en koppling till spridningen, och till ett viralt utbrott i slutet av 1980-talet i Xinjiang.

– De är fortfarande katastrofer – sammanbrott – i de här laboratoriernas process som gjort det möjligt för de här mycket skadliga virusen att läcka ut bland allmänheten och orsaka omfattande, men uppenbarligen onödig, död, säger Fischer.

P4-labbet i Wuhan har kopplingar till den kinesiska militären, Folkets befrielsearmé. När det USA-baserade företaget Gilead Sciences nyligen skickade en ny medicin (remdesivir) till Kina som skulle kunna behandla mot det nya coronaviruset, ansökte Wuhan Institute of Virology snabbt om patent.

I ett uttalande den 4 februari på institutets webbsida angående patentet noterar institutet att de forskar tillsammans med National Academy of Military Medical Research Institute of Emergency Medicine for Prevention and Control of Drugs. De uppger också band till Engineering Technology Research Center of Military Medical Research Institute, och till National Institute of Emergency Medicine Control och Engineering Research Center for Military Medical Research.

Wuhans P4-labb är en del av Chinese Academy of Sciences, som har nära kopplingar till den kinesiska militären i sina forskningsprogram.

Samtidigt har den kinesiska militära doktrinen identifierat biologisk krigföring som en viktig del i regimens militära strategier – särskilt i ett krigsscenario med USA. Bland deras nyckelprogram finns strategin Assassin´s Mace (”Sha Shou Jia”, ungefär ”Lönnmördarens stav”, övers anm).

Borde undersökas

Michael Pillsbury, konsult för Pentagon varnade för strategin i sin bok från 2016 ”The Hundred-Year Marathon”, där han noterar att den enda gången Kina har vunnit ett liknande krigsspel med USA så har det kinesiska laget haft just den här strategin. Han skriver ”när helst det kinesiska laget har använt konventionell taktik och strategier så har Amerika vunnit. Men varje gång Kina har använt metoder från Assassin´s Mace har Kina segrat.”

Fischer säger att Assassin´s Mace utformades kring användningen av olika okonventionella vapen tillsammans för att göra en brutal, överraskande attack, och att ”när de används vid rätt tidpunkt och med sikte på en specifik svaghet hos fienden, kan det resultera i en snabb kollaps av fiendens militära hot”.

Han noterar också att tjänstemän inom den kinesiska militären inte har dragit sig för att diskutera användningen av brutala attacker och vapen, inklusive biologiska vapen. En del av uttalandena är så fräcka och extrema att många amerikanska försvarsanalytiker tenderar att avfärda dem.

Med tanke på rykten kring det nya coronaviruset som sprids i Kina noterar han att även om de inte är bevisade borde de inte avskrivas utan undersökning.

– Ansedda forskare börjar förenas kring idén att, som ett minimum, är det coronavirus vi står för idag en laboratorieprodukt [och] inte produkten av någon sorts naturligt förekommande process, säger Fischer.

Han säger att ”utveckla konsensus att det här coronaviruset är ett virus skapat av människan kopplar det här naturligt till Kinas förmågor och program för biovapen.”

– Världen borde ta det här som en mycket allvarlig möjlighet, och det borde påverka vår policy och relationer med folkrepubliken Kina.

Följ Joshua på Twitter: @JoshJPhilipp

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för felinformation. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi täcker viktiga nyheter som de flesta andra medier ignorerar. Många nyheter i medier är partiska och vridna. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.