loadingVildsvin orsakar årliga stora skador på landets åkrar. Foto: Annette Meyer/Pixabay
Vildsvin orsakar årliga stora skador på landets åkrar. Foto: Annette Meyer/Pixabay
Inrikes

Viltskadorna på landets åkrar har fördubblats

Lotta Svedin

Under 2020 förstördes 165 000 ton spannmål av vilt, vilket är en fördubbling sedan förra undersökningen 2014. Vildsvin är det djur som orsakar mest skada för lantbrukarna men det är stora geografiska skillnader. Det visar statistik från Statistiska centralbyrån, SCB.

SCB visar att vildsvin är det djur som orsakar störst skada i nästan alla grödor. Totalt förstördes 85 400 ton spannmål av vildsvin förra året.

Vildsvinen har förstört mest i alla grödor utom vårraps, där dovhjortar förstört mest. I höstrapsen har förutom vildsvin även älg, kron- och dovhjort samt gäss och sångsvanar orsakat stora skador.

Påverkar valet av grödor

Mer än en tredjedel av lantbrukarna anger att förekomsten av vilt påverkar deras val av grödor, och det gäller framförallt förekomsten av vildsvin. Många avstår helt från att odla ärter och havre men även vete och höstraps kan vara svåra att odla på många platser.

I hela landet var skördebortfallet på grund av viltskador mellan 1,2 och 6,7 procent av den totala skörden, med stora variationer både geografiskt och mellan grödor. Många lantbrukare hade inga viltskador alls medan två procent uppger att de fått mer än halva skörden förstörd av vilt.

Stora geografiska skillnader 

Enligt statistiken förekom viltskador på 17 procent av landets spannmålsareal under 2020, och allra mest i Götalands skogsbygder där över en fjärdedel av spannmålsarealen hade viltskador.

Även Södermanland är ett län med särskilt stora viltskador. Där var skördebortfallet för slåttervall 22 procent, ärter 32 procent, höstraps 10 procent och spannmål 8 procent.

Hälften av lantbrukarna hade viltskador

Av de lantbrukare som odlar spannmål, trindsäd eller oljeväxter hade 54 procent viltskador i en eller flera grödor. Bland odlarna av mat- och stärkelsepotatis hade 26 respektive 39 procent viltskador medan motsvarande siffra för odlare av slåttervall var 30 procent.

Uppgifter om viltskador samlades in för vildsvin, älg, kronhjort, dovhjort, rådjur, tranor, gäss, svanar, duvor, kråkfåglar, grävling, sork, björn och annat vilt.

Källa: SCB

Vill du läsa en politiskt oberoende (på riktigt) nyhetstidning med ledarartiklar och klassisk inrikes- och utrikesjournalistik utan politisk färgning eller överdrifter? Just nu, tidsbegränsat sommarerbjudande, endast 1 krona (99kr normalt) första månaden – ingen bindning – säg upp enkelt när du vill via mejl eller telefon. Förnyas automatiskt för 99 kr/mån tills du väljer att säga upp. Du riskerar inte mer än första kronan. Klicka här för att starta din provprenumeration nu!

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingVildsvin orsakar årliga stora skador på landets åkrar. Foto: Annette Meyer/Pixabay
Vildsvin orsakar årliga stora skador på landets åkrar. Foto: Annette Meyer/Pixabay
Inrikes

Viltskadorna på landets åkrar har fördubblats

Lotta Svedin

Under 2020 förstördes 165 000 ton spannmål av vilt, vilket är en fördubbling sedan förra undersökningen 2014. Vildsvin är det djur som orsakar mest skada för lantbrukarna men det är stora geografiska skillnader. Det visar statistik från Statistiska centralbyrån, SCB.

SCB visar att vildsvin är det djur som orsakar störst skada i nästan alla grödor. Totalt förstördes 85 400 ton spannmål av vildsvin förra året.

Vildsvinen har förstört mest i alla grödor utom vårraps, där dovhjortar förstört mest. I höstrapsen har förutom vildsvin även älg, kron- och dovhjort samt gäss och sångsvanar orsakat stora skador.

Påverkar valet av grödor

Mer än en tredjedel av lantbrukarna anger att förekomsten av vilt påverkar deras val av grödor, och det gäller framförallt förekomsten av vildsvin. Många avstår helt från att odla ärter och havre men även vete och höstraps kan vara svåra att odla på många platser.

I hela landet var skördebortfallet på grund av viltskador mellan 1,2 och 6,7 procent av den totala skörden, med stora variationer både geografiskt och mellan grödor. Många lantbrukare hade inga viltskador alls medan två procent uppger att de fått mer än halva skörden förstörd av vilt.

Stora geografiska skillnader 

Enligt statistiken förekom viltskador på 17 procent av landets spannmålsareal under 2020, och allra mest i Götalands skogsbygder där över en fjärdedel av spannmålsarealen hade viltskador.

Även Södermanland är ett län med särskilt stora viltskador. Där var skördebortfallet för slåttervall 22 procent, ärter 32 procent, höstraps 10 procent och spannmål 8 procent.

Hälften av lantbrukarna hade viltskador

Av de lantbrukare som odlar spannmål, trindsäd eller oljeväxter hade 54 procent viltskador i en eller flera grödor. Bland odlarna av mat- och stärkelsepotatis hade 26 respektive 39 procent viltskador medan motsvarande siffra för odlare av slåttervall var 30 procent.

Uppgifter om viltskador samlades in för vildsvin, älg, kronhjort, dovhjort, rådjur, tranor, gäss, svanar, duvor, kråkfåglar, grävling, sork, björn och annat vilt.

Källa: SCB

Vill du läsa en politiskt oberoende (på riktigt) nyhetstidning med ledarartiklar och klassisk inrikes- och utrikesjournalistik utan politisk färgning eller överdrifter? Just nu, tidsbegränsat sommarerbjudande, endast 1 krona (99kr normalt) första månaden – ingen bindning – säg upp enkelt när du vill via mejl eller telefon. Förnyas automatiskt för 99 kr/mån tills du väljer att säga upp. Du riskerar inte mer än första kronan. Klicka här för att starta din provprenumeration nu!

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är partipolitiskt obunden och ansluten till det medieetiska systemet.

© Svenska Epoch Times 2024