loadingEtt antal svenska myndigheter har blivit så allvarligt ideologiserade att det är tveksamt om de går att reformera i sin nuvarande form. Fiti: Sofia Drevemo
Ett antal svenska myndigheter har blivit så allvarligt ideologiserade att det är tveksamt om de går att reformera i sin nuvarande form. Fiti: Sofia Drevemo
Krönika

Inger Enkvist: Varför kan svenskar känna sig maktlösa trots demokratin?

Inger Enkvist

Svenskar har förmånen att leva i en demokrati och ändå känner vi oss maktlösa. Ett problem är att riksdagsmandaten fördelas proportionellt men inte politisk makt. Socialdemokraterna har haft makten större delen av de flesta svenskars liv och staten har växt ihop med partiet.

I Sverige kan vi ju välja de personer som styr oss, så hur kan vi ändå känna oss maktlösa? Epoch Times har som ett av sina huvudteman att studera hur demokratin fungerar. Här ska vi först konstatera att demokrati kan utövas på många sätt och sedan ska vi se på problemen med svensk demokrati. Dessa har nog inte med själva valen att göra utan med att politiker genom sitt inflytande över statliga institutioner har politiserat en stor del av samhällslivet.

Belgaren David Van Reybrouck (2013) påminner oss om att demokrati i det antika Aten innehöll inslag av att man lottade fram vem som skulle inneha ett uppdrag och också lät uppdragen rotera. En person kunde inneha en befattning under ett år. Fördelen var att varje medborgare var både styrande och styrd och att skillnaden mellan medborgarna och de politiskt ansvariga var minimal. Aristoteles uppfattade just detta som frihet. De italienska stadsstaterna hade liknande regler under renässansen. Lottning och korta förordnanden är ett sätt att förhindra att någon grupp permanentar sin makt. Demokratiska valsystem kan se mycket olika ut, vilket visas i Electoral System Design (2005), utgiven i Sverige, men det är nog som sagt inte själva valsystemet som är Sveriges problem.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingEtt antal svenska myndigheter har blivit så allvarligt ideologiserade att det är tveksamt om de går att reformera i sin nuvarande form. Fiti: Sofia Drevemo
Ett antal svenska myndigheter har blivit så allvarligt ideologiserade att det är tveksamt om de går att reformera i sin nuvarande form. Fiti: Sofia Drevemo
Krönika

Inger Enkvist: Varför kan svenskar känna sig maktlösa trots demokratin?

Inger Enkvist

Svenskar har förmånen att leva i en demokrati och ändå känner vi oss maktlösa. Ett problem är att riksdagsmandaten fördelas proportionellt men inte politisk makt. Socialdemokraterna har haft makten större delen av de flesta svenskars liv och staten har växt ihop med partiet.

I Sverige kan vi ju välja de personer som styr oss, så hur kan vi ändå känna oss maktlösa? Epoch Times har som ett av sina huvudteman att studera hur demokratin fungerar. Här ska vi först konstatera att demokrati kan utövas på många sätt och sedan ska vi se på problemen med svensk demokrati. Dessa har nog inte med själva valen att göra utan med att politiker genom sitt inflytande över statliga institutioner har politiserat en stor del av samhällslivet.

Belgaren David Van Reybrouck (2013) påminner oss om att demokrati i det antika Aten innehöll inslag av att man lottade fram vem som skulle inneha ett uppdrag och också lät uppdragen rotera. En person kunde inneha en befattning under ett år. Fördelen var att varje medborgare var både styrande och styrd och att skillnaden mellan medborgarna och de politiskt ansvariga var minimal. Aristoteles uppfattade just detta som frihet. De italienska stadsstaterna hade liknande regler under renässansen. Lottning och korta förordnanden är ett sätt att förhindra att någon grupp permanentar sin makt. Demokratiska valsystem kan se mycket olika ut, vilket visas i Electoral System Design (2005), utgiven i Sverige, men det är nog som sagt inte själva valsystemet som är Sveriges problem.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024