Varför kallar kinesiska män sina fruar för det här märkliga smeknamnet?
En kvinna som bär Han-kläder under en tävling i Han-design i New York 2010. Foto: Edward Dai/Epoch Times


”Zao” betyder bottensats, det som blir kvar när man tillverkar vin. ”Kang” betyder kli, det som blir över när man skalar ris, vete och hirs. Så varför kallar kinesiska män sina fruar för Zao-kang, det låter ju knappast smickrande?

Ursprunget till detta kan hittas i ”Biografin över Song Hong” i ”Boken om den sena Handynastin”, ett hovdokument som sträcker sig från år 6 till 189.

Song Hong växte upp i närheten av huvudstaden Chang’an (dagens Xi’an) under den tidiga Östra Handynastin, och var minister i kejsar Guangwus regering.

År 26 miste kejsarens äldre syster, prinsessan Huyang, sin make. Hon ville gärna gifta om sig och fick upp ögonen för Song Hong. Hon lovordade honom för att ha enastående dygd och ett stiligt utseende.

Prinsessan bad kejsare Guangwu att han skulle testa Song Hongs avsikter. Så kejsaren kallade in Song för ett möte, medan prinsessan gömde sig bakom en skärm och lyssnade.

Kejsaren frågade Song: ”Det sägs att när någon blir rik ska han söka sig nya vänner och gifta sig med en ny hustru. Är det ett vanligt fenomen?”

Song svarade: ”Jag har bara hört att man inte ska glömma dem som är villiga att vara ens vän när man är fattig och har låg status. Och man kan inte överge en ’Zao-kanghustru’ som har stått vid ens sida under hårda tider.” Med dessa ord tackade han nej till prinsessan.

Kejsaren vände sig till prinsessan och sade: ”Inte en chans.”

Sedan dess har män använt uttrycket ”Zao-kanghustru” som ett smeknamn på fruar som har stått vid deras sida i vått och torrt.

Song Hong var inte bara en rättfärdig tjänsteman, han var också känd för sin frispråkighet mot kejsaren.

En dag under en mottagning observerade Song Hong att kejsare Guangwu satt och tittade på en målning av några vackra kvinnor på en skärm.

Allvarsamt sade han till kejsaren: ”Det är svårt att finna någon som är dragen till dygd så som man dras till lust.”

Kejsaren förstod och beordrade att skärmen skulle tas bort. Han sade med ett leende: ”Hur är det med någon som följer goda och befogade råd?”

Song Hong svarade: ”Ers höghet har förbättrat sin karaktär. Jag är mycket glad.”