Våldet ökar i svenska fängelser i och med platsbristen


Svenska fängelser blir alltmer fulla. I och med det ökar våldet. Samtidigt beslagtags alltfler vapen och tillhyggen innanför murarna, rapporterar SVT Nyheter.

För fyra år sedan var 85 procent av platserna upptagna i svenska fängelser. Nu ligger siffran på 95 procent. Det innebär samtidigt att mer våld rapporteras och att man beslagtar dubbelt så mycket vapen innanför murarna. Våldet sker både mellan de intagna och mot personalen.

– Våldet ökar inte linjärt med beläggningen. Det ökar exponentiellt. Är det fullbelagt är det alltså betydligt stökigare än om vi har 75 procents beläggning, säger Fredrik Wilhelmsson, enhetschef på Kriminalvårdens säkerhetsavdelning, till tv-kanalen.

Förra året har det rapporterats om 327 fall av våld mellan intagna. Det är en ökning med 39 procent på två år. 91 fall av våld mot personal har också rapporterats, vilket är en ökning med 65 procent.

Två förklaringar till att våldet har ökat beror på den höga beläggningen och att myndigheterna har blivit bättre på att rapportera.

Enligt kriminalvårdaren Leif Kyldal har våldet ökat i och med platsbristen. Han säger att man ”har mindre möjlighet att flytta på intagna som inte bör vara där de är så att säga”.

I och med att det blir ett allt våldsammare klimat på fängelserna, känner fler behov av att kunna beväpna sig. Beslagtagna vapen och andra egentillverkade tillhyggen – som vassa plastbitar, vässade tandborstar och fönsterskrapor – har mer än fördubblats på fyra år.

Leif Kyndal säger till SVT att han upplever att de intagna använder mer våld än för några år sedan då de ”har större våldskapital”.

I början av år 2000 var det akut platsbrist i svenska fängelser. I samband med det skedde flera rymningar, fritagningar och gisslansituationer.

Kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg har tidigare i år begärt mer resurser för att kunna öppna 800 nya fängelseplatser. Men man har ännu inte fått in mer pengar.

Även om man inte har fått in de resurser som man har begärt tror Fredrik Wilhelmsson att man ändå klarar av att sköta sitt uppdrag utan några försummelser.

Den vilda tjuren galopperar ut på gatan från rodeon – se när cowboyen griper in

Slav under kommunismen