Vad finns i valv B i världens rikaste tempel?
Valv B är kopplat till mystik och förbannelser


Templet är bokstavligt talat täckt av guld. Det vilar dock en förbannelse över den person som öppnar en viss dörr vilken leder till ett speciellt valv. Vad döljs egentligen i valvet? 

Många religiösa platser är betydelsefulla av olika anledningar; värdefulla som historisk plats, har föremål och/eller skrifter av stor betydelse, eller är en plats som besökts av en religiös person i en forntid. Andra platser kan ha utformats av berömda arkitekter eller ha utsmyckats av berömda konstnärer.

Padmanabhaswamy templet

Det guldbelagda templet i Indien. Foto: Beyond Science/Screenshot

Men alla tempel bleknar i jämförelsen med det tempel som många experter tror är världens rikaste.

Templet är känt som Sree Padmanabhaswamy och finns i Kerala, Indien. Templet är bokstavligt talat täckt av guld.

Det är bara hinduer som får komma in i templet och det har en strikt klädkod för vistelsen där inne.

Templet ligger i indiska Kerala. Foto: Beyond Science/Screenshot

Exakt datum för templets byggnation är inte känt, men det har existerat i många århundraden. Det nämndes redan för cirka 500 år f.Kr i skrifter och även 300 e.Kr. Det är först under senare tid, för några hundra år sedan, som det upptäcktes att det fanns valv under templet som innehöll skatter och rikedomar.

Enligt en artikel i Forbes beräknas värdet till över en biljon dollar. Guld och andra skatter har upptäckts i fem av sex kända valv. Valven är juridiskt kända av domsväsendet som valv A-F. Valv G och H lades till år 2014 när två nya kammrar upptäcktes.

Flera försök har gjorts för att öppna valven, den senaste skedde 2011 på order av indiska Högsta domstolen. En revision skulle då genomföras av templets tillgångar.

Valven C-F öppnas regelbundet vid ceremonier och ritualer i templet, men valv A och B tror man inte har öppnats på över ett århundrade.

När de öppnade valv A år 2011 upptäckte revisorerna guldmynt, juveler och andra skatter till ett värde av 20 miljarder dollar. De fanns i en hemlig kammare under en stor stenhäll i golvet.

Valvet visade sig innehålla en stor förmögenhet. Foto: Beyond Science/Screenshot

 När jag såg in i det mörka valvet, det jag såg... var fantastiskt.

– När de tog bort granitstenen var det nästat becksvart, förutom en liten strimma ljus som kom in genom dörröppningen bakom oss, sade en åskådare till en journalist från The New Yorker år 2012.

– När jag tittade in i det mörka valvet, glimmade det som stjärnor på natthimlen när inte månen skiner. Diamanater och juveler gnistrade och återkastade det lilla ljus som fanns där.

– Ursprungligen har mycket av rikedomen förvarats i trälådor, men med tiden hade lådorna fallit isär och förvandlats till stoft. Så pärlor och guld fanns i högar på det dammiga golvet. Det var förbluffande, sade åskådaren.

Alla huvudvalven har sedan dess öppnats. Skatterna som fanns där har inventerats och fått sitt värde fastställt.

Här skymtas dörren som ingen kan öppna. Foto: Beyond Science/Screenshot

Det gäller inte för valv B, detta särskilda valv är kopplat till mystiska historier och förbannelser.

Metallgallret och trädörren öppnades 2011 för att komma in i hallen som leder till kammaren. Men själva valvet var stängt med en tjock metalldörr. Det sägs att den här dörren bara kan öppnas av en speciell sort präst som skanderar hemliga Garuda-mantror på en viss helig dag.

Det finns ingen i Indien idag som kan genomföra skanderingen enligt föreskrifterna, och därför har dörren till dags dato inte öppnats.

Valv B:s dörr med sina ormar. Foto: Beyond Science/Screenshot 

Debatten om valv B:s dörr ska öppnas eller inte, rasar fortfarande.

På 1930-talet gjordes försök att öppna det mystiska valvet och det rapporterades att livsfarliga ormar dök upp ifrån valv B.

En del menar att förbannelsen sträcker sig långt bortom personlig fara för den som öppnar valvdörren. Det ryktas om världsomspännande katastrofer om valv B:s innerdörr öppnas på ett oriktigt sätt, eller på något sätt tvingas upp.

Dörren till valv B som ingen kan öppna - video