VD vilseledde om barnvaccination

Covid-19-vaccin Pfizer

Pfizers vd Albert Bourla i Davos i Schweiz. Bourla anklagades för att tidigare ha uttalat sig vilseledande och ogrundat om vaccination av barn.Foto: Fabrice Coffrini/AFP via Getty Images.


Pfizers vd Albert Bourla uttalade sig ”vilseledande” och ogrundat om fördelarna med att vaccinera barn mot covid-19, enligt en fallrapport som publicerades den 27 januari av en brittisk läkemedelsövervakningsorganisation.

 I en intervju med BBC den 2 december 2021 fick Bourla frågan om han trodde att det var troligt att 5–11-åringar i Storbritannien och Europa skulle vaccineras mot covid-19 och om det var en bra idé.

Bourla svarade att det visserligen var upp till de brittiska myndigheterna att avgöra om vaccinet skulle godkännas och börja ges till barn, men att han tyckte att det ”var en mycket bra idé”. 

När intervjun publicerades var Pfizer-Biontechs covid-19-vaccin godkänt för användning på små barn i USA, men ännu inte godkänt för den åldersgruppen av den brittiska läkemedelstillsynsmyndigheten MHRA. Vaccinet godkändes i Storbritannien den 22 december 2021.

Bourla kände själv ingen tveksamhet och såg bara fördelar med att vaccinera barn och nämnde störningar i skolgången och risken för att utveckla långtids-covid som skäl. 

Att de anser att skada branschen är värre än att vilseleda allmänheten säger en hel del om hur de tänker.

– Ben Kingsley  Chef för juridiska frågor, Us For Them 

Men när Us For Them – en kampanjgrupp för barns välbefinnande som grundades som svar på covid-19-nedstängningarna – lämnat in ett klagomål, beslutade en panel från det brittiska Prescription Medicines Code of Practice Authority (PMCPA) att Bourlas uttalanden bröt mot flera av den brittiska läkemedelsindustriföreningens (ABPI) branschregler och uppförandekoder.

Efter att Pfizer överklagat domen fastslog en överklagandenämnd fem fall av brott mot tre av ABPI:s uppförandekoder, vilka kräver att information och påståenden ska vara korrekta, balanserade, kunna styrkas, inte ge upphov till ogrundade förhoppningar om framgångsrik behandling och inte vara vilseledande med avseende på produktens säkerhet.

PMCPA beskrev Bourlas uttalanden som att de var av "starkt okvalificerad natur" och att de antydde att det inte skulle finnas ”någon anledning att oroa sig för potentiella biverkningar av vaccinering av friska barn i åldern 5–11 år”, samt att antagandet var "vilseledande och omöjligt att belägga”.

Inledningsvis ansågs Bourla ha brutit mot branschens uppförandekod genom att ha marknadsfört Pfizers vaccin för åldersgruppen 5–11 år innan det var godkänt av läkemedelsmyndigheten. 

Men överklagandenämnden höll med Pfizer om att Bourla hade fått en specifik fråga och att det inte var orimligt att prata om frågan rent principiellt, och upphävde därför domen. Nämnden noterade även att två andra covid-19-vacciner för samma åldersgrupp var under utredning.

Överklagandenämnden upphävde också två av fem tidigare domar där det sades att Pfizer inte hade upprätthållit höga standarder och hade misskrediterat branschen.

I ett uttalande till The Telegraph i november 2022 sade en talesman från Pfizer att företaget hade en ”hög grad av integritet i all interaktion med allmänheten”.

"Vi är glada att Storbritanniens PMCPA-överklagandenämnd fann att Pfizer har hållit en hög standard och upprätthållit förtroendet för vår industri, de två allvarligaste domarna i detta klagomål från en brittisk kampanjgrupp", uppger företaget.

Vidare säger man att man alltid följer principer och branschkoder och att man ska granska rapporten i detalj med tanke på framtida verksamhet.

Ben Kingsley, chefen för juridiska frågor på Us For Them, säger till Epoch Times att han är "glad" att tillsynsmyndigheten slutligen höll med dem om att Pfizers vd:s uttalanden var vilseledande och saknade grund. Under hela processen har läkemedelsjätten opponerat sig mot gruppens påståenden "med alla resurser som stod till dess förfogande”.

Kingsley säger också att gruppen ”fann det ganska förvånande” att Pfizer ansåg att domarna om upprätthållande av en hög standard och förtroende för branschen var de allvarligaste punkterna av alla.  

– Jag tror att allmänheten skulle anse att det är mycket allvarligare att vilseleda oss om en produkts säkerhet än att sänka läkemedelsindustrins anseende, säger han.

– Att de anser att skada branschen är värre än att vilseleda allmänheten säger en hel del om hur läkemedelsdirektörerna tänker och prioriterar.