Unikt kors från tidig medelålder visas i Cambridge
Foto: University of Cambridge


Ett sällsynt kristet guldkors från 600-talet donerades nyligen till University of Cambridge i England.

Det så kallade Trumpington-korset hittades 2011 i en ovanlig ”sänggrav” där en flicka på mellan 14 och 18 år vilade. Föremålet är 3,5 cm i diameter och gjort av guld och granater. Det är det femte i sitt slag som man känner till.

Graven är en av de allra tidigaste kristna gravarna i Storbritannien, runt 650-680 evt, skriver University of Cambridge.

Flickan verkar ha tillhört en aristokratisk familj, eller kanske till och med kunglig, och guldkorset indikerar att hon kan ha varit bland de första britterna som konverterade till kristendomen.

– Trumpington-korset ger en unik inblick i den engelska kristendomens ursprung, säger Jody Joy, kurator på Museum of Archaeology and Anthropology, som hör till universitetet.

Korsets fram- och baksida. Foto: University of Cambridge

Föremålet är av internationellt intresse, men framförallt är det kopplat till regionen och en tidigare okänd anglosaxisk bosättning.

– Och även den engelska kyrkans tidiga år efter att Augustinus av Canterbury hade skickats till England av påven 597 evt för att konvertera de hedniska anglosaxiska kungarna, säger Joy, enligt universitetets hemsida.

Korset som hittades i en utgrävning bara några kilometer från museet har nu donerats till universitetet av markägaren. Sängen som flickan legat i har multnat bort, och kvar finns bara järnstöden. 

Korset och de övriga föremålen man hittat i graven, däribland en järnkniv, glaspärlor och en kedja som troligen hängt från ett midjebälte, kommer att nu visas för allmänheten i museet.

Här kan du höra Alison Dickens från University of Cambridge berätta om fyndet: