loading
Foto: Josep Lago/AFP/Getty Images
Foto: Josep Lago/AFP/Getty Images
Inrikes

Umeå testar 5G – men har inte utrett hälso- och miljöriskerna

Epoch Times
Publicerad 2018-09-04

Umeå har blivit den första teststaden i Sverige för det nya trådlösa mobilnätet 5G. Men trots att invånarna kommer att exponeras för mycket höga mikrovågsfrekvenser har man inte gjort någon ordentlig utredning hur det kan komma att påverka folkhälsan och miljön, skriver Strålskyddsstiftelsen.

Världshälsoorganisationen, WHO, listade 2011 mobiltelefonstrålning som ”möjligen cancerframkallande för människor. Rapporter har visat att den ökande psykiska ohälsan sammanfaller med ökningen av strålningen i samhället. En mängd vetenskapliga studier visar att strålningen dessutom orsakar oxidativ stress och kan också skada cellernas DNA.

I en appell till FN och WHO skriver 242 vetenskapsmän att man är allvarligt oroade av hälsoriskerna med mikrovågsstrålning och radiofrekvent strålning. De menar att riktlinjerna behöver skärpas och att allmänheten och sjukvårdspersonal informeras om riskerna.

”Allt fler vetenskapliga studier påvisar biologiska effekter och ökade hälsorisker långt under gällande riktlinjer: ökad cancerrisk, ökad bildning av skadliga fria radikaler, genetiska skador, försämring av inlärning och minne, neurologiska sjukdomar samt negativa effekter på välbefinnande”, skrev forskarna i en gemensam vädjan till FN och WHO.

Post- och telestyrelsen, PTS, har planer på att hela Umeå ska bli en testmiljö för att utveckla nya digitala lösningar, produkter och tjänster. Utbyggnaden i staden sker med sändare med start på universitets- och sjukhusområdet. 5G-områden kommer att finnas inom en 6,5 kilometers cirkel.

Enligt Strålskyddsstiftelsen har testerna erbjudits till marknadsaktörer utan att riksdag, regering, PTS eller någon annan myndighet har gjort någon utredning om de hälso- och miljömässiga konsekvenserna.

I mars 2017 skickade stiftelsen en skrivelse till regeringen. I den undrar man vilka åtgärder man kommer att vidta för att säkerställa att man gör en saklig och objektiv utredning av miljö- och hälsokonsekvenserna av planerna på utbyggnaden av 5G.

”Strålsäkerhetsmyndigheten har till uppgift att övervaka att den ansvarige bedriver verksamheten på ett säkert sätt. Myndigheten kontrollerar att den som bedriver verksamhet med strålning följer reglerna och tar sitt strålsäkerhetsansvar”, skriver Peter Eriksson (MP), bostads- och digitaliseringsminister, som svar.

Han tillägger att ”exponeringen för elektromagnetiska fält i arbetslivet och i övriga miljön är så låg att människors hälsa och den biologiska mångfalden inte påverkas negativt”.

Men enligt Strålskyddsstiftelsen har regeringen inte utrett riskerna för människors hälsa och miljö med utbyggnaden av 5G.

Forskning från USA visar att 5G kommer att orsaka betydligt högre exponering för högfrekvent mikrovågsstrålning än hittillsvarande system som 3G, 4G och GSM.

”5G orsakar signifikant högre strålning än nuvarande system på grund av högre koncentration av mikrovågsenergi”, konstaterar man i rapporten. Vidare drar man slutsatsen att människor som kommer nära basstationer för 5G kan utsättas för hälsovådliga problem.

Joel Moskowitz, professor i hälsovård vid University of California, Berkeley, säger till Daily Mail Online att 5G kan utgöra en allvarlig fara. Och dess teknologi ”utgör ett massivt experiment vad gäller alla djurarters välbefinnande”.

På sin webbsida skriver Umeå 5G att 5G inte ger mer påverkan än 4G. Man säger samtidigt att man kommer att undersöka hälso- och miljöpåverkan.

– Vi kommer att undersöka hälso-, design- och miljöaspekterna av en uppkopplad stad som bygger på vetenskapligt beprövad kunskap, för att reda ut de frågetecken som finns.

Läs mer

Mest lästa

loading
Foto: Josep Lago/AFP/Getty Images
Foto: Josep Lago/AFP/Getty Images
Inrikes

Umeå testar 5G – men har inte utrett hälso- och miljöriskerna

Epoch Times
Publicerad 2018-09-04

Umeå har blivit den första teststaden i Sverige för det nya trådlösa mobilnätet 5G. Men trots att invånarna kommer att exponeras för mycket höga mikrovågsfrekvenser har man inte gjort någon ordentlig utredning hur det kan komma att påverka folkhälsan och miljön, skriver Strålskyddsstiftelsen.

Världshälsoorganisationen, WHO, listade 2011 mobiltelefonstrålning som ”möjligen cancerframkallande för människor. Rapporter har visat att den ökande psykiska ohälsan sammanfaller med ökningen av strålningen i samhället. En mängd vetenskapliga studier visar att strålningen dessutom orsakar oxidativ stress och kan också skada cellernas DNA.

I en appell till FN och WHO skriver 242 vetenskapsmän att man är allvarligt oroade av hälsoriskerna med mikrovågsstrålning och radiofrekvent strålning. De menar att riktlinjerna behöver skärpas och att allmänheten och sjukvårdspersonal informeras om riskerna.

”Allt fler vetenskapliga studier påvisar biologiska effekter och ökade hälsorisker långt under gällande riktlinjer: ökad cancerrisk, ökad bildning av skadliga fria radikaler, genetiska skador, försämring av inlärning och minne, neurologiska sjukdomar samt negativa effekter på välbefinnande”, skrev forskarna i en gemensam vädjan till FN och WHO.

Post- och telestyrelsen, PTS, har planer på att hela Umeå ska bli en testmiljö för att utveckla nya digitala lösningar, produkter och tjänster. Utbyggnaden i staden sker med sändare med start på universitets- och sjukhusområdet. 5G-områden kommer att finnas inom en 6,5 kilometers cirkel.

Enligt Strålskyddsstiftelsen har testerna erbjudits till marknadsaktörer utan att riksdag, regering, PTS eller någon annan myndighet har gjort någon utredning om de hälso- och miljömässiga konsekvenserna.

I mars 2017 skickade stiftelsen en skrivelse till regeringen. I den undrar man vilka åtgärder man kommer att vidta för att säkerställa att man gör en saklig och objektiv utredning av miljö- och hälsokonsekvenserna av planerna på utbyggnaden av 5G.

”Strålsäkerhetsmyndigheten har till uppgift att övervaka att den ansvarige bedriver verksamheten på ett säkert sätt. Myndigheten kontrollerar att den som bedriver verksamhet med strålning följer reglerna och tar sitt strålsäkerhetsansvar”, skriver Peter Eriksson (MP), bostads- och digitaliseringsminister, som svar.

Han tillägger att ”exponeringen för elektromagnetiska fält i arbetslivet och i övriga miljön är så låg att människors hälsa och den biologiska mångfalden inte påverkas negativt”.

Men enligt Strålskyddsstiftelsen har regeringen inte utrett riskerna för människors hälsa och miljö med utbyggnaden av 5G.

Forskning från USA visar att 5G kommer att orsaka betydligt högre exponering för högfrekvent mikrovågsstrålning än hittillsvarande system som 3G, 4G och GSM.

”5G orsakar signifikant högre strålning än nuvarande system på grund av högre koncentration av mikrovågsenergi”, konstaterar man i rapporten. Vidare drar man slutsatsen att människor som kommer nära basstationer för 5G kan utsättas för hälsovådliga problem.

Joel Moskowitz, professor i hälsovård vid University of California, Berkeley, säger till Daily Mail Online att 5G kan utgöra en allvarlig fara. Och dess teknologi ”utgör ett massivt experiment vad gäller alla djurarters välbefinnande”.

På sin webbsida skriver Umeå 5G att 5G inte ger mer påverkan än 4G. Man säger samtidigt att man kommer att undersöka hälso- och miljöpåverkan.

– Vi kommer att undersöka hälso-, design- och miljöaspekterna av en uppkopplad stad som bygger på vetenskapligt beprövad kunskap, för att reda ut de frågetecken som finns.

Rekommenderat