Trumps uppdaterade inreseförbud – så här fungerar det
Den syriska flyktingen Baraa Haj Khalaf och hennes dotter Shams välkomnas av sin mor och bror vid ankomsten till O’Hare Airport i Chicago den 7 februari 2017. Foto: Scott Olson/Getty Images


Irak har tagits bort från listan och restriktionerna är mer begränsade i president Donald Trumps nya version av det tillfälliga inreseförbudet och stoppet av flyktingmottagande. Den tidigare ordern skapade stor debatt och ledde till rättsprocesser.

”Det står klart att amerikaner inte är osårbara mot terroristhot, och att våra fiender kommer att utnyttja vår frihet och generositet för att skada oss. Vi kan inte ta risken att illvilliga aktörer utnyttjar vårt immigrationssystem för att ta amerikaners liv”, sade John Kelly, minister för inrikessäkerhet på måndagen den 6 mars.

Visumstopp i 90 dagar

Under 90 dagar kommer inga nya visum att utfärdas för medborgare i Sudan, Syrien, Iran, Libyen, Somalia och Jemen. Alla medborgare från dessa sex länder som befinner sig utanför USA en minut över midnatt den 16 mars, och inte har ett giltigt visum, är inte berättigade att resa till USA.

Cirka 15 800 färre visum kommer att utfärdas till de sex länderna, enligt beräkningar som grundar sig på siffror från 2015.

Personer som har ett giltigt visum eller dokument som tillåter dem inresa i USA är undantagna från den exekutiva ordern.

Irak har tagits bort från listan över länder med inreseförbud. ”Iraks åtagande att bekämpa Islamiska staten, IS, motiverar en annan bedömning”, skriver departementet för inrikessäkerhet, DHS, i ett frågor och svar-dokument. ”Men visumansökningar och ansökningar om tillträde till USA från irakiska medborgare kommer att genomgå ytterligare granskning för att avgöra om de har några kopplingar till IS eller andra terroristorganisationer”.

”USA har världens mest generösa invandringssystem, men det har upprepade gånger utnyttjats av terrorister och andra illvilliga aktörer som vill skada oss”, konstateras i dokumentet från DHS.

Resande köar för att gå igenom säkerhetskontrollen på Ronald Reagan Washington National Airport i Virginia den 22 december 2016. Foto: Saul Loeb/Getty Images
 

Under de första 20 dagarna av avstängningen kommer DHS att genomföra en global översyn av den identitets- och säkerhetsinformation som varje land förser USA:s regering med.

Sedan har länderna 50 dagar på sig att anpassa sig till kraven från USA:s regering och uppdatera eller förbättra informationen.

President Donald Trump upprepade sina åsikter om invandring i sitt första tal inför kongressen den 28 februari.

– Det är inte medkännande, utan vårdslöst att tillåta okontrollerad inresa från ställen där en ordentlig prövning inte kan göras. De som får äran att komma in i USA ska stötta det här landet och älska dess folk och dess värderingar.

Enligt Immigration and Nationality Act, kan kongressen ge presidenten befogenhet att hindra inresa för vilken grupp av utländska medborgare som helst som presidenten bedömer vara skadlig för nationens intressen.

120 dagars stopp för flyktingmottagning

Den 120 dagar långa stoppet för flyktingmottagning gäller alla flyktingansökningar vars inresa inte redan formellt schemalagts av utrikesdepartementet. Flyktingar från Syrien ska inte heller stoppas under obegränsad tid, vilket Trumps första exekutiva order från den 27 januari angav.

Under 120-dagars perioden kan vissa individer tillåtas komma in, vilket avgörs från fall till fall. 

Departementet för inrikessäkerhet och andra myndigheter kommer under tiden se över hur proceduren för granskning ska genomföras, för att säkerställa att framtida flyktingar som släpps in i landet inte utgör någon säkerhetsrisk för USA.

FBI har rapporterat att uppskattningsvis 300 personer som kommit till USA som flyktingar för närvarande förekommer i antiterrorutredningar enligt DHS.

Flyktingmottagningen i USA kommer inte att överstiga 50 000 under år 2017.

Enligt DHS tog USA emot 69 920 flyktingar under 2015. Av dessa kom 15 243 från fem av de sex berörda länderna. (I DHS siffror ingick inte flyktingar från Libyen).

År 1946 började USA för första gången släppa in folk med flyktingstatus. Sedan dess har flera olika flyktingprogram antagits när särskilda situationer uppstått, bland annat i Kuba och Sydostasien.

Sedan 1957 har de flesta flyktingar endera släppts in under justitieministerns särskilda befogenheter eller haft lagstadgad flyktingstatus som senare kunde förvandlas till ett permanent uppehållstillstånd, enligt DHS.

USA definierar en flykting som "en utländsk medborgare utanför USA som inte kan eller vill återvända till sitt hemland på grund av förföljelse eller välgrundad rädsla för förföljelse". 

Asylstatus ges till personer som redan befinner sig i landet eller söker tillträde vid en gränsstation. En asylsökande måste uppfylla kraven för flyktingstatus. En person kan söka asyl i USA oavsett ursprungsland eller nuvarande invandringsstatus.

Andra förändringar

Den exekutiva ordern ger också utrikesministern i uppdrag att granska alla ömsesidiga visumavtal som inte gäller invandring.

Utrikesdepartementet kommer också att kräva mer personliga intervjuer för att få visum.

Var sjätte månad kommer DHS att publicera information om hur många med utländsk nationalitet som anklagats för eller dömts för terroristrelaterade brott under vistelsen i USA; hur många som skickats ut från USA på grund av terroristrelaterad aktivitet eller andra orsaker relaterade till nationell säkerhet; samt informera om hur många våldsbrott och hedersmord som begåtts mot kvinnor i USA av utländska medborgare.