loadingSnart påsk men den som vill ta tåg till och från svenska fjällen får vackert vänta på Trafikverkets planering. Arkivbild. Foto: Jessica Gow/TT
Snart påsk men den som vill ta tåg till och från svenska fjällen får vackert vänta på Trafikverkets planering. Arkivbild. Foto: Jessica Gow/TT
Inrikes

Trafikverket om tågkaoset: Ha förtröstan

Petra Hedbom
Publicerad 2023-03-03

Fem veckor innan påsk går det fortfarande inte att köpa tågbiljetter till och från fjällvärlden eller mellan Stockholm och Göteborg. Orsaken är att Trafikverket inte är klara med sin planering för banarbeten.

– Otroligt frustrerande, säger SJ:s presskommunikatör Martina Nord.

Senast 18 veckor innan ska Trafikverket meddela järnvägsbolagen sin planering för banarbeten. Detta har avtalats ner till 13 veckor men av olika anledningar har de inte lyckats med det heller.

Vite på 24 miljoner

(TT)

Transportstyrelsen har pekat ut tre problemområden där Trafikverket inte har levt upp till de lagkrav som ställs:

Tidsschemat i planeringsprocessen har inte hållits. I oktober fastställdes en redan försenad tågplan, där det fortfarande fanns spårkonflikter kvar att lösa mellan olika aktörer.

Skyldigheter som finns gentemot de sökande under planeringsfasen har inte uppfyllts. Det handlar till exempel om att tågbolagen inte fått den information de behöver och att information inte varit samstämmig.

Villkoren i Järnvägsnätsbeskrivningen, JNB, har ändrats under pågående process utan att någon risk- och konsekvensanalys genomförts. JNB innehåller bland annat information och villkor för hur kapacitet ska tilldelas till sökande.

Den 10 februari meddelade Transportstyrelsen att de beslutat att förelägga Trafikverket att åtgärda bristerna. Föreläggandet är förenat med vite kopplat till de tidsfrister som finns i tidsschemat för tågplanen. Sammantaget handlar det om 24 miljoner kronor.

Källa: Transportstyrelsen

Läs mer

Mest lästa

loadingSnart påsk men den som vill ta tåg till och från svenska fjällen får vackert vänta på Trafikverkets planering. Arkivbild. Foto: Jessica Gow/TT
Snart påsk men den som vill ta tåg till och från svenska fjällen får vackert vänta på Trafikverkets planering. Arkivbild. Foto: Jessica Gow/TT
Inrikes

Trafikverket om tågkaoset: Ha förtröstan

Petra Hedbom
Publicerad 2023-03-03

Fem veckor innan påsk går det fortfarande inte att köpa tågbiljetter till och från fjällvärlden eller mellan Stockholm och Göteborg. Orsaken är att Trafikverket inte är klara med sin planering för banarbeten.

– Otroligt frustrerande, säger SJ:s presskommunikatör Martina Nord.

Senast 18 veckor innan ska Trafikverket meddela järnvägsbolagen sin planering för banarbeten. Detta har avtalats ner till 13 veckor men av olika anledningar har de inte lyckats med det heller.

Vite på 24 miljoner

(TT)

Transportstyrelsen har pekat ut tre problemområden där Trafikverket inte har levt upp till de lagkrav som ställs:

Tidsschemat i planeringsprocessen har inte hållits. I oktober fastställdes en redan försenad tågplan, där det fortfarande fanns spårkonflikter kvar att lösa mellan olika aktörer.

Skyldigheter som finns gentemot de sökande under planeringsfasen har inte uppfyllts. Det handlar till exempel om att tågbolagen inte fått den information de behöver och att information inte varit samstämmig.

Villkoren i Järnvägsnätsbeskrivningen, JNB, har ändrats under pågående process utan att någon risk- och konsekvensanalys genomförts. JNB innehåller bland annat information och villkor för hur kapacitet ska tilldelas till sökande.

Den 10 februari meddelade Transportstyrelsen att de beslutat att förelägga Trafikverket att åtgärda bristerna. Föreläggandet är förenat med vite kopplat till de tidsfrister som finns i tidsschemat för tågplanen. Sammantaget handlar det om 24 miljoner kronor.

Källa: Transportstyrelsen

Rekommenderat