Tillverkar möjlig coronamedicin – svensk fabrik läggs ner

Svensk klorokinfabrik stängs – trots ökad efterfrågan

En medicin som vid tester i bland annat Kina visat sig verksam mot covid-19 tillverkas i Sverige men produktionen ska läggas ner, enligt tidigare beslut. Foto: STR/AFP via Getty Images


Ett beprövat läkemedel mot malaria har vid tester i bland annat Kina och Sydkorea visat sig verkningsfullt mot coronaviruset och sjukdomen covid-19. Preparatet, klorokin, tillverkas i Sverige vid en fabrik i Haninge kommun söder om Stockholm, som dock ska läggas ner. Nedläggningsbeslutet fattades 2017 – långt före coronapandemin – och som skäl angavs effektivitetsförbättringar. Nu är situationen annorlunda och det finns risk att Sverige går miste om den här potentiellt strategiskt viktiga medicinproduktionen.

Myndigheter som Epoch Times har pratat med beklagar, men kan inte göra något för att få fabriken att stanna i Sverige.

– Vi kan inte påverka den typen av beslut, de är upp till ägare och beställare. Men vi har sagt att vi tycker det är olyckligt att de lägger ner produktionen. Framtiden är oviss och vi kan behöva fungerande läkemedel, säger Charlotte Bergqvist, gruppchef och vaccinationskoordinator på Läkemedelsverket.

Eftersom Läkemedelsverket utfärdar tillstånd får det inte lägga sig i marknadsmässiga frågor, även om man befarar att det kan uppstå brist på viktiga läkemedel i Sverige.

– Vi måste ha vårt oberoende säkrat, säger Charlotte Bergqvist.

Inte godkänt mot covid-19

Det finns i dag inget godkännande hos Läkemedelsverket för att använda klorokin som läkemedel mot viral lunginflammation, vilket skulle krävas för att behandla covid-19, men om de fortsatta testerna ger positivt resultat är det sannolikt inte svårt att få det godkänt. Det har använts som malariaprofylax sedan 1930-talet och biverkningarna är väl kända.

Efterfrågan på klorokin har ökat något hos leverantören sedan coronaviruset började spridas i Kina. I dagsläget pågår ingen produktion av klorokin i fabriken. Tillverkaren Recipharm har ett lager baserat på användningen av klorokin som malariaprofylax. Om det får sättas in mot covid-19 lär efterfrågan öka rejält.

Testas runt om i världen

Runt om i världen provar man sig nu fram med klorokin eller klorokinliknande preparat mot covid-19 och det finns indikationer på att det inte bara kan bota sjukdomen utan även begränsa smittan mellan personer. I Frankrike kan man komma att ge ett klorokinliknande preparat till 300 000 personer. I Storbritannien har man lagt exportrestriktioner på klorokin.

Enligt vad Epoch Times erfar har Recipharm kontakt med bland annat Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket utgående från de nya rönen men i dagsläget finns inga andra besked än att nedläggningsplanen gäller.

Epoch Times har sökt Jean-Francois Hilaire, vice vd och ansvarig för strategi och global integration på Recipharm, som har ansvaret för den aktuella produktionen. Han var inte tillgänglig för samtal men företaget gav följande svar via mejl:

Hur ser nedläggningsplanen ut, när beslutades den och vad orsakade den?

– Beslutet fattades i november 2017, läs mer i vårt pressmeddelande.

Kommer produktionen av klorokin att flyttas någon annanstans?

– Vi har ännu inte bestämt att flytta produktionen men vi förbereder oss för olika möjligheter beroende på hur efterfrågan kommer att se ut.

Finns det - med tanke på att klorokin kan användas mot covid-19 - tankar eller planer på att behålla produktionen i Sverige?

– Ett initialt lager kan byggas upp på Stockholmsanläggningen, produktionen kan senare komma att flyttas till någon av Recipharms övriga tillverkningsanläggningar.

Har ni blivit kontaktade av någon svensk myndighet som vill att ni ska stanna i Sverige?

– Nej. Klorokinfosfat RPH Pharma är ännu inte godkänt av svenska myndigheter för behandling av lunginflammation i samband med sjukdomen covid-19.

Hur ser efterfrågan på klorokin ut just nu? Och i förhållande till för ett år sedan?

– Produkten är ännu ej godkänd för behandling av lunginflammation i samband med sjukdomen covid-19, efterfrågan har hittills ökat något.

Finns det någon chans att ni fortsätter produktionen, med anledning av den nya händelseutvecklingen?

– Vi producerar Klorokinfosfat RPH Pharma i Sverige och produkten marknadsförs av Astimex Pharma. Vi kan eventuellt komma att producera även utanför Sverige. Vi vill understryka att klorokinfosfat inte är godkänt som antiviral behandling och att det är upp till läkemedelsmyndigheter och hälsovårdsmyndigheter att besluta om utvidgning av indikationen, till exempel vid covid-19.

Epoch Times har undersökt om någon myndighet eller något departement kan stoppa nedläggningen av tillverkningen av en potentiellt livsviktig medicin som klorokin, och behålla den i Sverige. Trots många samtal och mejl till bland annat Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, länsstyrelsen Stockholm, Socialstyrelsen, Socialdepartementet och Näringsdepartementet har ingen vid denna artikels publicering haft kännedom om den saken.

Kritik från riksrevisionen

Riksrevisionen skriver i en granskningsrapport om landets livsmedels- och läkemedelsförsörjning (RIR 2018:6) att: ”Regeringens omreglering av apoteksmarknaden medförde att Apoteket AB:s ansvar för läkemedelsförsörjning vid kris togs bort, och ingen annan aktör har fått motsvarande ansvar. Den beredskap som fanns tidigare har alltså till stora delar avvecklats.”

Ett alternativ är naturligtvis att företaget självt fattar beslutet att fortsätta produktionen i Sverige, för att fånga upp den ökade efterfrågan på klorokin.

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för felinformation. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi täcker viktiga nyheter som de flesta andra medier ignorerar. Många nyheter i medier är partiska och vridna. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.