Studier: Hydroxiklorokin är effektiv i att förebygga covid-19
En apotekare visar upp en ask med hydroxyklorokin i Hyderabad, Indien, den 28 april 2020. Foto: Noah Seelam/AFP via Getty Images


Hydroxiklorokin är effektiv i förebyggandet av smitta med KKP-viruset, enligt forskare i Indien. Tre forskningsstudier har nyligen visat tillräcklig effektivitet hos medicinen att en indisk myndighet rekommenderar att all vårdpersonal, oavsett om de behandlar covid-19-patienter eller inte, bör ta hydroxiklorokin i förebyggande syfte.

Indian Council of Medical Research rekommenderar även andra som arbetar i frontlinjen, som poliser, att ta medicinen. Detsamma gäller för personer som inte visar symptom, men som bor tillsammans med någon som är bekräftat smittad av KKP-viruset (kinesiska kommunistpartiet, KKP), som orsakar covid-19.

Rådet rekommenderade redan i mars att vårdpersonal skulle ta hydroxiklorokin för att förebygga smitta.

Tre studier

Genom att analysera smittofall i efterhand fann forskare ”ett signifikant samband mellan dos och effekt mellan antalet profylaktiska doser och frekvensen av” smitta av KKP-viruset hos vårdpersonal med symptom.

En observationsstudie med 334 vårdarbetare vid All India Institute of Medical Science visade att färre av de som tog hydroxiklorokin fick smittan än de som inte gjorde det.

En annan studie vid tre statliga sjukhus i New Dehli visade att människor som tog klorokin löpte mindre risk att få sjukdomen i jämförelse med de som inte tog medicinen.

”När vi tittade på data från de här studierna så såg vi att det kan fungera och utan större biverkningar, förutom illamående, kräkningar, och hjärtklappning i vissa fall”, sade Dr Balram Bhargava, rådets generaldirektör, till reportrar vid en briefing i New Dehli förra veckan, enligt IANS.

”Där det inte gör någon skada och det kan finnas en nytta, ska man fortsätta. Vi har gett det tydliga rådet att det ska tas tillsammans med mat och inte [på] fastande mage. Vi råder också att man behöver göra ett EKG medan man använder det i förebyggande syfte”, sade han senare.

Enligt deras uppdaterade råd (pdf) upplevde 8,9 procent av de 1 323 vårdarbetarna som fick medicinen illamående, 7,3 procent fick magsmärtor, och 1,9 procent upplevde problem med hjärtat.

Under medicinsk övervakning

Amerikanska läkemedelsverket godkände hydroxiklorokin och den liknande klorokin för behandling av covid-19, men varnade sedan för att använda det utanför sjukhus eller kliniska försök på grund av att en del patienter upplevde hjärtproblem och andra bieffekter.

Svenska läkemedelsverket avråder från användning av hydroxiklorokin och klorokin som egenvård, det vill säga utan recept och rekommendation från läkare, enligt ett meddelande den 2 april. De skriver att behandling av patienter med covid-19 med dessa läkemedel i nuläget bör ske inom kliniska studier.

Människor som redan har hjärtproblem, brist på enzymet glukos-6-fosfatdehydrogenas, eller retinopati bör inte ta medicinen, inte heller barn under 15 år, gravida eller ammande kvinnor, säger Indian Council of Medical Research.

Eftersom hydroxiklorokin i sällsynta fall kan orsaka problem med hjärtat ”måste [medicinen] ges under strikt medicinsk övervakning med informerat samtycke”, enligt rådet.

Människor som tar medicinen i förebyggande syfte bör ta 400 milligram dag ett, följt av 400 milligram en gång i veckan i tre till sju veckor, enligt rådets rekommendationer den 22 maj. Medicinen ska alltid tas i samband med måltider. Rådet betonar också att intaget av medicinen "inte ska inge en känsla av falsk trygghet". 

Följ Zachary på Twitter: @zackstieber

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för vilseledande information. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi bevakar viktiga nyheter som annars kan ignoreras. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.