loadingFörskollärare och grundskollärare är två av flera grupper inom den kvinnodominerade yrkessektorn där anställda uppger att deras hälsa påverkas negativt av hög arbetsbelastning och arbetsmiljö. Foto: Arbetsmiljöverket
Förskollärare och grundskollärare är två av flera grupper inom den kvinnodominerade yrkessektorn där anställda uppger att deras hälsa påverkas negativt av hög arbetsbelastning och arbetsmiljö. Foto: Arbetsmiljöverket
Inrikes

Många mår dåligt till följd av arbetsbelastning

Camilla Johansson

Arbetslivet påverkar människors hälsa och välbefinnande. En ny undersökning från Arbetsmiljöverket visar att var fjärde yrkesverksam i Sverige upplever hälsoproblem på grund av arbetsrelaterade faktorer. 

I studien framkommer det att 25 procent, motsvarande 1,3 miljoner sysselsatta svenskar lider av hälsoproblem som orsakats av arbetet. Det kan jämföras med 32 procent år 2020. Problemen som räknas in i undersökningen inkluderar trötthet, fysisk smärta, värk, sömnsvårigheter, ångest och minskad koncentration och de drabbar framför allt arbetstagare inom kvinnodominerade yrken, såsom vård och omsorg.

Det är enligt studien inte bara hälsoproblemen i sig som är ett problem, utan även bristen på adekvat stöd. Enligt författarna känner nästan åtta av tio chefer till de anställdas besvär, men endast fyra av tio ger aktiv hjälp för att hitta lösningar.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingFörskollärare och grundskollärare är två av flera grupper inom den kvinnodominerade yrkessektorn där anställda uppger att deras hälsa påverkas negativt av hög arbetsbelastning och arbetsmiljö. Foto: Arbetsmiljöverket
Förskollärare och grundskollärare är två av flera grupper inom den kvinnodominerade yrkessektorn där anställda uppger att deras hälsa påverkas negativt av hög arbetsbelastning och arbetsmiljö. Foto: Arbetsmiljöverket
Inrikes

Många mår dåligt till följd av arbetsbelastning

Camilla Johansson

Arbetslivet påverkar människors hälsa och välbefinnande. En ny undersökning från Arbetsmiljöverket visar att var fjärde yrkesverksam i Sverige upplever hälsoproblem på grund av arbetsrelaterade faktorer. 

I studien framkommer det att 25 procent, motsvarande 1,3 miljoner sysselsatta svenskar lider av hälsoproblem som orsakats av arbetet. Det kan jämföras med 32 procent år 2020. Problemen som räknas in i undersökningen inkluderar trötthet, fysisk smärta, värk, sömnsvårigheter, ångest och minskad koncentration och de drabbar framför allt arbetstagare inom kvinnodominerade yrken, såsom vård och omsorg.

Det är enligt studien inte bara hälsoproblemen i sig som är ett problem, utan även bristen på adekvat stöd. Enligt författarna känner nästan åtta av tio chefer till de anställdas besvär, men endast fyra av tio ger aktiv hjälp för att hitta lösningar.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024