Slöjdblogg - My Art Factory
Överblick över utställningen på My Art Factory. Foto: Anton Nilsson


Då jag främst arbetat som slöjdare och hantverkare är jag lite ovan vid konstens värld. Efter att jag  under året börjat hugga reliefer igen bestämde jag mig för att aktivt börja ställa ut. Denna gång sker detta genom en samlingsutställning på My Art Factory i Norrköping. En utställning som är igång hela December.

Jag har under året huggit med fokus på andliga värderingar och upplevelser i livet. Mitt formspråk handlar om att hitta en ganska grovhuggen känsla som speglar ett fornnordisk uttryck samtidigt som det lyfter andliga och moraliska värden. Mitt fokus på bokbinderi har under året lätt avstannat  men även dessa har fått följa med på utställningen.

Här följer en sammanfattning av mina tre verk, lite av en sammanfattning av detta år. Sedan är alla naturligtvis välkomna på besök i Norrköping!

To be True, Good and Endure

To be True, Good and Endure

Teknik: Bildhuggeri
Material: Lind
Ytbehandling: Linolja

”Att vara sann, god och tålmodig” ses inom Falun Dafa som universums egenskap. Jag ser det som den högsta visdomen. Det är det som vägleder mig inom det vardagliga livet och i min meditation.

”Att vara Sann God och Tålmodig” är det som finns kvar när all egoism har arbetats bort. Ju mer strävan, negativitet och egoism jag kan lägga åt sidan desto mer tydlig blir den här egenskapen för mig.

”Att vara Sann God och Tålmodig” är inte samma sak för mig från dag till dag. Det är en princip som jag hela tiden försöker få en bättre förståelse av. Genom att i vardagen ta ett steg tillbaka i konflikter och fundera över denna princip, att förstå att en förolämpning oftast bara är en kränkning av mitt ego, inte av mig, och istället för att gå till motangrepp låta denna del av mitt ego falla av, släppas.

Tålamod

Tålamod

Teknik: Bildhuggeri
Material: Björk
Ytbehandling: Linolja

Detta alster är en del i min grupp där jag undersöker värden och värderingar. Jag har själv funnit att tålamod kan vara en stark kraft om den används rätt. Begreppet Tålamod liknar för mig det engelska ”Endurance”, alltså uthärdande. Då beskrivs Endurance som ett sinnestillstånd där man med höjt huvud klarar av att gå igenom svårigheter.

Tålamod för mig är just det. Att klara av att i svåra situationer fortfarande upprätthålla sina värderingar och principer. Att klara av att inte falla in i avundsjuka eller ilska. Att klara av att utvecklas genom svårigheter.

Tålamod är tillsammans med Godhet och Sanning en av de grundläggande principerna inom qigong-metoden Falun Gong.

Kultivering

Kultivering

Teknik: Bildhuggeri
Material: Lind
Ytbehandling: Linolja

Kultivering är ett uråldrigt begrepp som i detta fall syftar på att förädla kroppen och sinnet. Att i meditation låta sinnet bli helt tomt, fritt från avsikter och fritt från begär.

Det finns många som beskrivit sina upplevelser i meditation på många olika sätt. Jag upplever ofta ett tillstånd av att kroppen och tanken renas. All negativitet flyter bort, all ilska blir harmoni, alla begär lugnas och all strävan försvinner. Jag har en känsla av att jag är ”klar”, inget mer behöver åstadkommas och en upplevelse av nöjdhet infinner sig. Falun Dafa (även kallat Falun Gong) är den metod jag övar. En metod där begreppet kultivering är centralt.

Jag som bloggar heter Anton Nilsson och är i grunden slöjdlärare, träbildhuggare och konsthantverkare. Jag driver företaget Livshantverk. För mer information besök min sida.