Slöjd i hållbarhetens tecken
Projektet "Slöjd Håller" vill starta en folkrörelse för hållbarhet och skapande, samtidigt som det medvetandegör hur man lever hållbart. Foto: Kajsa Grebäck


Slöjd Håller är ett inspirerande koncept om att använda energisnåla tekniker, naturliga material och leva på ett hållbart sätt. En digital vecka som ska utveckla svensk slöjd.

Konceptet har sin egen hemsida och samlade förra året till en vecka i hållbarhetens tecken. Veckan slogs itu av pandemin och istället anordnades till hösten en mestadels digital vecka. Konceptet höll och i år hålls, enligt rådande läge, en helt digital vecka med namnet Slöjd Håller.

Projektet är ett samarbete mellan hemslöjdskonsulenterna i Värmlands, Dalarnas, Örebro, Västmanlands, Uppsala och Gävleborgs län. Fokus ligger på hållbarhet. Alla delar i veckan vänder sig till allmänheten, samtidigt som det finns en inriktning speciellt mot slöjdlärare – denna är nästintill fullbokad berättar Kattis Karlsson Hofvander, hemslöjdskonsulent i Dalarnas hemslöjdsförbund.

Veckans fokus ligger på hållbarhetsmålen agenda 2030 och då speciellt mot mål 12:8 som handlar om att öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar. 2020 visade att det finns ett stort intresse från föreningslivet att delta i arbeten kring hållbarhet och slöjd, men att människor vill arrangera fysiska träffar.

– Våra uppdrag styrs via våra regionala kulturplaner i och med att vi ingår i kultursamverkansmodellen. Ett av våra prioriterade ämnen är hållbarhet och vi vill tydliggöra kopplingen mellan slöjden och de globala hållbarhetsmålen. säger Susann Levál hemslöjdskonsulent i Västmanland.

Veckan är uppbyggd kring digitala möten och eget skapande. Informationen finns på hemslöjdens slöjdkalender och Facebook. Det är ett samarbete som hemslöjdskonsulenterna hoppas ska sprida sig till resterande delar av landet.

Vad är då syftet? Vad binder samman denna vecka till mer än en serie föreläsningar? Tanken är att föreläsningarna ska ligga vid sidan om en digital samvaro. Facebook och Instagram ska användas som plattformar där människor delar sin skapandeprocess. Projektet pågår 22-28 mars, även om vissa delar tjuvstartar redan den 19 mars.

Allt sammanfaller med Earth Hour den 27:e där Örebro läns museum anordnar utmaningen ”Slöjd Håller i Mörkret”.

– Under veckan kommer det dyka upp inlägg på Facebook och Instagram där man kan få tips på slöjdtekniker och annat i förberedelse för sin egen insats i utmaningen, säger Kattis.

Det är inte bara i aktiviteten under Earth Hour som deltagarna uppmuntras att skapa i hemmen. Arrangörerna hoppas att deras Facebookflöden tillsammans med hashtags som #slöjdhåller och #slöjdaförplaneten ska fyllas med slöjd, hantverk och skapande, och att projektets koncept ”Slöjd Håller” ska sprida sig i en folkrörelse för hållbarhet och skapande, samtidigt som det låter människor bli medvetna om hur man gör för att leva hållbart. En blandning av föreläsningar och praktiska aktiviteter alltså.

– I Sverige finns det 20 miljoner hållbara händer som kan skapa i en folkrörelse och göra skillnad, säger Susann Levál.

Susann berättar också om hur det digitala utanförskapet på mindre orter blivit väldigt tydligt under arbetets gång. Det är lätt att tänka att alla har kunskap om och tillgång till teknik och internet men i vissa delar av Västmanlands och Dalarnas län är det bara en fjärdedel av föreningsmedlemmarna som har detta.

Under veckan medverkar bland annat Nils Stormlod, Johanna Nilsson och AnnKristin Hult.

Sveriges nya satsning inom nationell och internationell nyhetsjournalistik i tryck. Teckna din provprenumeration idag – endast 99 kr, avslutas automatiskt – klicka på bilden nedan för mer info:

Fakta

Slöjd Håller

Startades 2019 som ett samarbete mellan hemslöjdskonsulenterna i Värmland och Norrbotten.

Består av evenemanget och en hemsida som drivs av Sveriges hemslöjdskonsulenter i samarbete med Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Ett veckolångt event, hölls första gången 2020.

Drivs med fokus på de globala hållbarhetsmålen och är lagt för att sammanfalla med Earth Hour.

Vänder sig till allmänheten men har också en specifik del inriktad mot skolverksamhet.

Källa: Slöjd Håller