Skolorna har höjt säkerheten
7 av 10 skolor har höjt säkerhetens på sina skolor, visar en undersökning som Dagens Media har gjort. Foto: Johan Paulin/Wikimedia Commons


7 av 10 skolor har höjt säkerheten under de senaste två-tre åren, och på en del skolor finns det alltid en väktare, visar en enkätundersökning som Dagens Samhälle har gjort.

En av orsakerna till att säkerheten i skolorna höjs är morden som begicks för två och halvt år sedan i grundskolan Kronan i Trollhättan. Efter det finns det ”en annan medvetenhet nu om att skolor inte är allmän plats”, säger Ove Johansson, tillförordnad chef för utbildningsförvaltningen i Trollhättan, till tidningen.

Några av de åtgärder som skolorna under de senaste åren har vidtagit för att öka säkerheten är kodlås, passerkort, väktare, kameraövervakning, registrering av besökare och id-kort för elever.

Över 70 procent av grundskolorna och gymnasieskolorna i kommunerna och de privata skolorna har höjt säkerheten. Dessutom planerar hälften av dem att ytterligare skärpa säkerheten. Även 20 kommuner som inte har vidtagit åtgärder planerar att höja säkerheten, visar Dagens Samhälles undersökning.

Det är numera vanligt att många skolor anlitar väktare. I tre av fem gymnasieskolor i Norrköping finns det väktare på heltid. Flera andra kommuner säger att man kallar in väktare vid behov.

Enligt enkäten har fem av de tio största friskoleföretagen uppgett att de har höjt säkerheten på sina skolor.

Det är inte bara morden i Trollhättan som är orsaken till att många skolor har tvingats att höja sin säkerhet. Det kan också vara hotfulla föräldrar, anlagda bränder, skadegörelse, våld mot lärare, drogförsäljning, konflikter mellan elever, inbrott och stölder och obehöriga som finns på skolans område och hot om skjutningar.

Fakta

Så gjordes enkäten

Dagens Samhälle ställde frågor till alla kommuner och de tio största friskolorna vilka säkerhetsåtgärder man har gjort på grund- och gymnasieskolor under de senaste två-tre åren. 60 procent av 170 kommuner och fem fristående skolhuvudmän har svarat.