loading
Skolorna behöver bli bättre på att stimulera elever att läsa mer, anser Skolinspektionen. Foto: Toàn Lê
Skolorna behöver bli bättre på att stimulera elever att läsa mer, anser Skolinspektionen. Foto: Toàn Lê
Inrikes

Skolor brister i det läsfrämjande arbetet

Tony Lingefors
Uppdaterad 2022-10-25Publicerad 2022-10-24

Skolorna behöver bli bättre på att utforma undervisningen för att öka elevernas läsförståelse och se till att intresset för läsning stimuleras. Det konstaterar Skolinspektionen efter en granskning.

Myndigheten, som har granskat 25 grundskolor, anser att landets skolor behöver höja sin kvalitet när det gäller arbetet med läsfrämjande insatser.

Enligt Skolinspektionen skiljer det sig kraftigt mellan hur mycket tid och fokus som lärarna lägger på att stimulera elevernas intresse för läsning. Man menar också att det saknas samverkan mellan både årskurser och ämnen. Myndigheten anser att det därför finns risk att eleverna inte får likvärdiga förutsättningar för sin fortsatta skolgång.

Läs mer

Mest lästa

loading
Skolorna behöver bli bättre på att stimulera elever att läsa mer, anser Skolinspektionen. Foto: Toàn Lê
Skolorna behöver bli bättre på att stimulera elever att läsa mer, anser Skolinspektionen. Foto: Toàn Lê
Inrikes

Skolor brister i det läsfrämjande arbetet

Tony Lingefors
Uppdaterad 2022-10-25Publicerad 2022-10-24

Skolorna behöver bli bättre på att utforma undervisningen för att öka elevernas läsförståelse och se till att intresset för läsning stimuleras. Det konstaterar Skolinspektionen efter en granskning.

Myndigheten, som har granskat 25 grundskolor, anser att landets skolor behöver höja sin kvalitet när det gäller arbetet med läsfrämjande insatser.

Enligt Skolinspektionen skiljer det sig kraftigt mellan hur mycket tid och fokus som lärarna lägger på att stimulera elevernas intresse för läsning. Man menar också att det saknas samverkan mellan både årskurser och ämnen. Myndigheten anser att det därför finns risk att eleverna inte får likvärdiga förutsättningar för sin fortsatta skolgång.

Rekommenderat