Sifo-mätning: Majoriteten av S-väljarna vill ha skärpt migrationspolitik


Nästan 80 procent av Socialdemokraternas väljare stöder regeringens skärpning av migrationspolitiken, visar en Sifo-undersökning som SvD har beställt. Samtidigt säger tidningen att partiets väljare sedan länge har skrämts bort av en generös flyktingpolitik.

Bland partiets väljare är det bara sju procent som säger att de vill ha ett större flyktingmottagande, samtidigt som 40 procent av dem vill att Sverige tar emot färre flyktingar än vad man gör i dag. 37 procent vill dock ha kvar de nivåer man har i dag.

Socialdemokraterna har den senaste tiden skärpt migrationspolitiken och man har även skärpt tonen i migrationsdebatten. Samtidigt rasar man i flera av de senaste opinionsundersökningarna. En riksdagsledamot, Sara Karlsson, har valt att lämna sitt uppdrag och 105 politiker överväger att lämna partiet.

Men enligt SvD är det inte den nya skärpta flyktingpolitiken som har gjort att väljarna flyr partiet. Orsaken är i stället lagen om de 9000 ensamkommande som får en ny chans till uppehållstillstånd. När man klubbade igenom beslutet om de ensamkommande hjälpte det ”till att föra upp migrationspolitiken på den politiska dagordningen igen”, skriver tidningen.

– Vi vet att vi går ner i opinionen när det kommer negativa besked om migrationspolitiken, som det om ensamkommandelagen, säger en socialdemokratisk källa till SvD.

Tidningen skriver att det länge har varit känt inom partiet att väljarna skräms bort av en generös flyktingpolitik, vilket påvisas av Socialdemokraternas interna undersökningar.

Toivo Sjögren, Sifos opinionschef, säger till SvD att den nya undersökningen sammanfattningsvis visar ”att flykting- och invandringsfrågan är mycket svår för partierna att hantera”.  

Sedan 2016 har antalet asylsökande till Sverige minskat ganska dramatiskt. Trots det har andelen som tycker att vi ska ta emot färre flyktingar ökat stadigt varje år bland svenskar, om man tittar på Sifos undersökningar från 2015 och fram till i dag.

När migrationsfrågan blir aktuell går väljarna över till Sverigedemokraterna och det öppnar upp för partiet, skriver SvD.  

Enligt Ann-Cathrine Jungar, som är docent och forskar på högerpopulismen i Norden, skulle man kunna tro att väljarnas stöd för högerradikala partiet är starkare i de länder där flyktingmottagandet är stort. Men så är det faktiskt inte, enligt henne.

– Titta bara på Ungern, Danmark eller Finland. Där tar man emot långt färre än i Sverige, men där är flyktingmotståndet större, säger hon till tidningen.

Hon säger att flyktingmottagandet handlar om vilken attityd man har och menar att man inte vill ”ta emot folk som man tycker är kulturellt främmande eller som man tror tär på landets ekonomi”.  

Sifos senaste undersökning visar att Miljöpartiet är det mest flyktingvänliga partiet. 39 procent av väljarna säger att de vill ta emot fler flyktingar. Undersökningen visar också att äldre människor vill att man tar emot färre flyktingar än vad man gör i dag. Tidigare var det 51 procent som tyckte det. Men nu har det ökat markant och siffran är 73 procent.  

I den senaste Inizio-undersökningen har Socialdemokraterna tappat 2,1 procentenheter och är nu nere på 24,5 procent. Sverigedemokraterna ökar däremot och får ett väljarstöd på 19,5 procent, vilket är en ökning med 2,6 procentenheter. S tappar även bland LO-väljare samtidigt som SD ökar. I SCB:s mätning i maj sympatiserade 38,5 procent av LO-medlemmarna med Socialdemokraterna. I november förra året var siffran 46,6 procent. SD går från 20 procent till 24,9 procent.

Stora skuggor simmar in mot stranden – men vad är det för underliga varelser?

Slav under kommunismen