Shen Yun är gudomlig kultur
Kinas legendariska grundare den Gule kejsaren sägs ha uppnått upplysning och flög till himlen på en gul drake. Blue Hsiao/The Epoch Times


Shen Yun är en unik och mycket vacker föreställning som turnerar över hela världen. Genom dans och musik vill Shen Yun sprida den traditionella kinesiska kulturen till dagens människor, för att vidarebefordra den stora visdomen som fanns innan kommunistpartiet tog över och försökte utplåna landets tidigare grundval.

Enligt legenden grundade den Gule kejsaren den kinesiska civilisationen år 2697 f.Kr. och det sägs att hans styre stabiliserade Kina. Tack vare honom enades olika stammar och samhället förändrades från att vara helt beroende av jakt till att odla grödor. Hans regeringstid glänste av produktiva uppfinningar. Kunskaper som var mycket väsentliga för det civiliserade samhället kom också fram under den här tiden, såsom musik läkekonst, aritmetik, det skrivna ordet och kunskap om att tillverka båtar, silke och kläder.

Det sägs att den Gule kejsaren uppnådde andlig upplysning under sin livstid. Enligt legenden öppnade sig himlen när han var redo att ge sig iväg, och en gul drake steg ned. Den Gule kejsaren flög till himlen på den gula draken, och tog med sig över 70 ämbetsmän som också uppnått upplysning. Bakom sig lämnade de en berikad civilisation och 10 000 åskådare som såg den spektakulära flygningen.

Två andra viktiga personer som haft stort inflytande på kulturen och den kinesiska civilisationen är Lao Zi och Konfucius. De levde cirka 2 500 år senare och var båda födda under den långa Zhoudynastins nedgång. Lao Zi instruerade människor hur de skulle återvända till sin ursprungliga sanna natur, och efterlämnade skriften *Dao De Jing, även kallad Tao te ching  (Classic of the Way and Virtue). Konfucius lärde ut godhet och att man genom sann godhet kan uppnå Dao.

År 67 e.Kr. började Buddha Sakyamunis läror svepa över Kina. De hade sitt ursprung i Indien och förespråkade meditation och att rädda sig själv, vilket ytterligare berikade det andliga klimatet och Kinas kultur.

Gudomlig kultur kommer tillbaka

Ungefär 5 000 år efter den Gule kejsarens styre, år 2006, formade en grupp artister ett scenkonstföretag i New York, vilket de kallade Shen Yun Performing Arts. Deras vision var att återställa och sprida traditionell kinesisk kultur, bibehålla dess djup och kärna och  vidarebefordra visdomen till dagens människor.

Själva namnet ”Shen Yun” är en påminnelse om den djupa essensen i den kultur som scenkonstkompaniet försöker förmedla. Shen Yun kan översättas ungefär som ”skönheten hos dansande gudomliga varelser”.

Shen Yuns hemsida står det: ”Kina har sedan urminnes tider varit känt som det ”Himmelska Riket”. Denna benämning syftar inte enbart på Kinas styrka och position som Mittens Rike i Östasien, utan också på en djupare innebörd som beskriver ett land där de gudomliga och dödliga en gång i tiden levde sida vid sida.”

”Det (namnet Himmelska Riket) syftar på en tro att gudomar överförde en rik kultur till det kinesiska folket genom de olika dynastierna. Den kinesiska kulturen är sålunda känd som en ”gudomligt inspirerad” kultur och är den enda kulturen i världen som har 5 000 år av kontinuerligt nedtecknad historia”.

De upplevelser som många som sett Shen Yun berättar om när de sett föreställningen, indikerar att visdomen i det Gudomliga Landet, där Konfucius, Lao Zi och oräkneliga andra visa personer levde når fram till publiken.

John Parker, senior advokat och tidigare stadsråd i Toronto sade efter föreställningen: ”Den är kraftfull, den är färgstark, den är inspirerande. …Nåväl, utan att överdriva så är det en upplevelse att se hur man tagit det gudomliga till den här världen … Föreställningen är väl värd namnet, den är allt detta och mer än detta.”

Affärsmannen Mike Li sade efter föreställningen i Boston i januari: ”Det jag ser är inte bara scenkonst. Det är Kinas traditionella kultur, en himmelskt inspirerad kultur – en som har flera tusen år av vördnad för himmel och jord.”

Förkroppsligar traditionell kultur

Shen Yun Performing Arts överför den här ”gudomliga kulturen” till dagens moderna publik genom sina artister. Alla artister, från musikerna i orkestern, solovirtuoserna, dansarna, scentekniker till ledare samverkar för att fylla och lyfta publiken med essensen i den kinesiska kulturen.

Konfucius sade: Vart du än går, gå med hela ditt hjärta”. Alla Shen Yuns artister exemplifierar det talesättet med totalt fokus och disciplin. Varje år reser Shen Yuns 80 artister i sex olika danstrupper, runt i stora delar av världen för att dela med sig av den stora visdom som uppstått i en kultur som utvecklats under många dynastier.

Precis som många munkar och visa män genom historien, mediterar Shen Yuns artister tillsammans varje dag. Och de har stark självdisciplin, inte bara över sina kroppar, utan även hjärta och sinne.

Shen Yun är nu inne på sin trettonde turnerande säsong. För varje år besöker de fler städer runt om i världen, och antalet föreställningar på varje plats har också ökat. Snart kanske även Sverige välsignas med ett besök igen.

Det finns miljarder människor i världen, men ryktet har nått många: Shen Yun Performing Arts framför inte bara gudomlig kultur - de utstrålar den.